MAASSLUIS | De fractie van de PvdA heeft na enkele wijkbezoeken op grond van artikel 51 vragen gesteld. Onderstaand de beantwoording door het college van B&W.

PvdA vraagt onderstaande:

Iedereen moet zeker zijn van een fijne woning in een fijne buurt, maar helaas zijn er toch bewoners zware overlast ervaren en zich onveilig voelen in hun eigen huis, portiek of straat. Het kan niet zo zijn bewoners van huizen door wangedrag van hun buren uiteindelijk moeten verhuizen. De PvdA heeft al in 2011 naar aanleiding van wijkbezoeken waar we tegen dit soort situaties tegenkwamen via een motie gevraagd om een betere, sluitende aanpak van woonoverlast om de bewoners beter te beschermen.

Naar aanleiding van die motie is er in 2014 een protocol woonoverlast opgesteld met gemeente, politie, VBBM, Maasdelta en Vestia. Daarover zijn diverse rapportages gekomen naar de raad, waaruit blijkt dat woonoverlast vaak voorkomt. We hebben verschillende huishoudens gesproken (oa op het Stort) waar de aanpak van woonoverlast niet altijd goed lijkt te werken voor het terugdringen van de woonoverlast.

Kunt u verklaren waarom bewoners ondanks de afspraken zich van het kastje naar de muur gestuurd voelen, of niet serieus genomen door Maasdelta? Hoeveel  waarschuwingen, hoeveel inzet van bemiddelaars en hoeveel woninguitzettingen zijn er geweest n.a.v. woonoverlast in 2016 en 2017?

B&W heeft geantwoord:

“Via griffienieuws in april 2018 hebben wij u geïnformeerd over cijfers inzake woonoverlast. Uit navraag bij Maasdelta komt naar voren dat zij zich niet herkennen in het door u geschetste beeld. Er wordt in overlastdossiers nauw samengewerkt met gemeente, politie en andere partners. Het aantal waarschuwingen wordt niet bijgehouden. Wel wordt elke melding serieus in behandeling genomen. Er waren vanaf 2016 tot medio 2017 in totaal 7 casussen waarin bemiddeling is ingezet. Er zijn geen woninguitzettingen geweest op basis van woonoverlast?”


Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. Aad Rieken
  10 juni 2018 at 21:35

  “Partij van de Aanpak!”

  Wees lief voor elkaar in Maassluis,
  hou toch op met het ik haat je.
  Ieder huis die heeft z’n kruis
  en elk straatje zijn hiaatje!

 2. F.J.C.Vermeer
  10 juni 2018 at 17:52

  De Maasdelta zegt uiteraard van niets te weten.
  Daar hebben teveel mensen last van alzheimer light als het hen goed uitkomt.
  Ik weet er wel vanaf, is toch opmerkelijk.