MAASSLUIS | De fractie van de PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art. 51 R.v.O. over de bewonersparticipatie. Het college van B&W heeft de vragen beantwoord.

Afhaken Buurtpreventen

Hoe voorkomt u het afhaken van de buurtpreventen, vanwege het niet opvolgen van meldingen over de buitenruimte? Hoeveel mensen zijn er al afgehaakt vanuit deze projecten?

B&W:

“Onder de buurtpreventen is uiteraard sprake van een natuurlijk verloop. Voor zover bij ons bekend zijn twee buurtpreventen uit het centrum van Maassluis het afgelopen jaar afgehaakt omdat zij niet tevreden waren met de opvolging van meldingen over de openbare verlichting. Wij betreuren dit uiteraard ten zeerste. Met de overgang naar de nieuwe leverancier hopen wij dat dergelijke zaken in de toekomst niet meer voorkomen.

 

Er vinden met grote regelmaat gesprekken plaats tussen de coördinator buurtpreventie en deelnemende buurtpreventen. Ook de opvolging van meldingen over de buitenruimte en specifiek de overgangssituatie bij de openbare verlichting, zijn daarbij besproken.”

Afhaken Project Waaks

Hoe voorkomt u het afhaken van de oplettende hondenbezitters van het project Waaks vanwege het niet opvolgen van meldingen over de buitenruimte?

B&W:

“Er vinden met grote regelmaat gesprekken plaats tussen de coördinator buurtpreventie en deelnemende hondenbezitters. Ook de opvolging van meldingen over de buitenruimte en specifiek de overgangssituatie bij de openbare verlichting, zijn daarbij besproken.”


 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. bea scheurwater
    7 juni 2018 at 12:56

    Er vinden heel veel gesprekken plaats. De burgers zijn vrees ik een beetje moedeloos aan het worden. Ook de blauwe strikken hebben niet echt geholpen. Het gaat niet om woorden maar om daden. De terreur van de regeltjes heerst.