© Abdel el Hahahoui

De PvdA fractie sprak met veel bewoners op verschillende wijkbezoeken in de Vertowijk, de Tulpstraat en het centrum. Hoewel veruit de meeste bewoners positief waren over hun wijk, leefde er ook een aantal klachten en wensen. De PvdA stelt diverse vragen aan het college van B&W over:

  1. verkeersveiliger maken van de route P.C. Hooftlaan – Lange Boonenstraat en Wagenstraat,
  2. Parkeervakken langs de P.C. Hooftlaan lopen tot aan de zebrapaden. Daardoor zijn overstekende mensen, vooral kinderen (ook op de woon-schoolroutes) slecht zichtbaar voor het (auto)verkeer op de P.C. Hooftlaan.
  3. Er is een gebrekkige zicht voor het verkeer vanuit de zijstraten van de P.C. Hooftlaan.
  4. De Arthur van Schendelstraat is een drukke weg met aan beide zijden parkeerplaatsen, veel autoverkeer vanaf het parkeerterrein en de voorzieningen in de binnenstad. Formeel is het een 30 km/h gebied, maar er wordt vaak veel te hard gereden.
  5. Op de P.C. Hooftlaan fietsen veel scholieren van en naar het Reviuslyceum aan de verkeerde kant van de weg, omdat dit korter, sneller of veiliger is. Automobilisten zijn zich er regelmatig niet van bewust.
  6. Het bord “woonerf” betekent stapvoets, maximaal 15 km/h, rijden. Onderzoek de mogelijkheid om een onderbord te bevestigen in die wijken met woonerven.
  7. In de Vertowijk rijdt nog steeds veel gemotoriseerd verkeer door de wijk, waarbij de snelheid van dat verkeer over de Lijnbaan, vooral tijdens spitstijden, te hoog is.
  8. In de Tulpstraat en Weverskade zijn klachten over hardrijden, parkeeroverlast, en gevaarlijke situaties door het verkeer van ouders die kinderen afzetten en ophalen bij de scholen aan de Weverskade..
Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt