MAASSLUIS | Op 11 juni jl. verscheen in Binnenlands Bestuur een artikel met als kop “MANTELZORGERS BLIJKEN GEWOON WÉL VERZEKERD”. In dit artikel wordt een onderzoek aangehaald waarin wordt vastgesteld dat een groot aantal gemeenten in Nederland ten onrechte aangeven dat mantelzorgers niet onder de door gemeenten afgesloten vrijwilligersverzekering vallen. In 78% van de ge meenten biedt verouderde, onvolledige of onjuiste informatie aan. In Zuid-Holland gaat het daarbij om 47 van de 60 gemeenten.

De PvdA fractie heeft naar aanleiding van dit artikel de informatie op de website van de gemeente Maassluis gecheckt. Uit die informatie blijkt dat ook in de gemeente Maassluis onjuiste informatie wordt gegeven over de mate waarin mantelzorgers aanspraak kunnen doen gelden op de vrijwilligersverzekering van de gemeente.
lees verder:

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt