MAASSLUIS | Het is bijna een jaar verder, maar de fractie van de PvdA is niet tevreden met de voortgang op het terrein van het imago, het straatbeeld van het stadshart. De fractie stelt dan ook diverse vragen aan B&W.

Onze mooie binnenstad is het visitekaartje van Maassluis. Daar worden beeldbepalende foto’s gemaakt, daar genieten inwoners en toeristen van terrasjes en al het andere moois dat Maassluis te bieden heeft. Het verder aantrekkelijk maken van Maassluis is één van de ambities van het college. Een goed en schoon aanzien van de Binnenstad en omgeving is daarbij belangrijk. Op 7 november 2018 heeft de gemeenteraad dan ook unaniem onze motie aangenomen met als titel “Uitstraling binnenstad”.

Naar aanleiding van het uitblijven van een reactie op die motie maar vooral de huidige situatie in de Binnenstad hebben wij op grond van artikel 51 de volgende vragen:

1.Welke acties heeft u inmiddels genomen om de genoemde motie uit te voeren en hoe wordt er voor gezorgd dat de Binnenstad een schone en aantrekkelijk uitstraling blijft houden?

2.Waarom duurt het zo lang voordat kapotte lantaarnpalen in de Binnenstad worden vervangen?

Op de Noordvliet ZZ worden regelmatig lantaarnpalen kapot gereden door vrachtwagens die daar rijden. Ook zorgen vrachtwagens er voor dat de bestrating aldaar, na de herstrating van een aantal jaren geleden, er nu op sommige plekken al erbarmelijk slecht uitziet. Ook ondervinden de bewoners daar de nodige hinder van te hard rijdende auto’s. Ook aan de NZ-zijde wordt geregeld te hard gereden en ondervinden voetgangers hinder van daar rijdende auto’s en bestelbussen.

3. Bent u bereid om samen met de bewoners en ondernemers aldaar te onderzoeken welke maatregelen kunnen worden genomen om het kapot rijden van lantaarnpalen en het wegdek en te hard rijden van auto’s en bestelbussen tegen te gaan?

4. Wilt u in uw overwegingen daarbij ook de mogelijkheden meenemen op een verbod voor vrachtverkeer op de Noordvliet ZZ?

5. Bent u bereid om met omwonenden en ondernemers te onderzoeken of het mogelijk is om van de Noordvliet NZ een voetgangersverblijfgebied te maken, al dan niet alleen voor de vrijdag en zaterdag?

De Binnenstad van Maassluis is een gebied waar we trots op mogen zijn en het ook waard is om naar verwezen te worden. Een goede bewegwijzering is daarbij noodzakelijk.

6. Kunt u ons aangeven hoe het staat met het updaten van de bewegwijzering vanuit verschillende punten in Maassluis naar de Binnenstad?

7. In de eerder genoemde motie hebben we u ook gevraagd naar de bordjes op de bruggen die verouderd zijn. Wanneer en hoe worden deze vervangen?

8. Gaat u ook de ernstig verouderde ANWB borden met routes en informatie (zie hoek Goudsteen/Veerstraat) op de historische panden (zie Sleepvaartmuseum en Arie de Groothuis) vervangen door borden met leesbare teksten en eventueel QR codes om meer informatie te ontsluiten voor bezoekers?

9. Waarom staat de informatiezuil over de trekvaartroutes op zo’n onlogische en onzichtbare hoek van de Veerstraat? Is het niet beter om deze beter toegankelijk te plaatsen, bijvoorbeeld op de Markt.

Een aantrekkelijke binnenstad betekent ook een toonbare, schone en opgeruimde binnenstad. Daarbij hebben bewoners, bezoekers, gemeente en ondernemers allen een belangrijke rol te spelen.

10. Wij vroegen u bij motie om de schoonmaak na de vrijdagmarkt weer in eigen hand te  nemen, omdat het bij herhaling blijkt dat de markt veel zwerfafval oplevert die vervolgens in het weekend de binnenstad ontsiert en/of ook in de Vlieten waait. Wat heeft u inmiddels gedaan om die schoonmaak weer in eigen hand te nemen?

11. Waarom zijn de stevige, mooie groene stalen prullenbakken met deksel en Maassluis logo erin vervangen door grijze plastic prullenbakken zonder  deksel? Deelt u onze waarneming dat ze niet alleen veel minder mooi en stevig zijn, maar ook minder schoon omdat meeuwen, ratten en ander ongedierte vrij spel hebben en de vuilnis met soms etensresten erbij er zo uit kan worden gehaald? Graag uitleg waarom u dit type prullenbak heeft geplaatst, terwijl de vorige bakken niet alleen mooier, steviger maar vanwege de klep erop ook beter waren om de stad schoon te houden.

12. In welke mate spreekt u ondernemers aan op het verkeerd aanleveren van hun afval?

13. Brengt u, bij het verkeerd aanbieden van afval dat leidt tot zwerfafval, de kosten die de gemeente moet maken voor het opruimen in rekening bij de desbetreffende ondernemer?

14. Bent u met ons – en de winkeliers –  van mening dat aangeboden vuil op een markante plek in de Binnenstad eigenlijk voor de opening van de winkels moet zijn opgeruimd? En zo ja, hoe gaat u daar dan voor zorgen? Klopt het dat ook de winkeliers al in januari hebben gevraagd het ophaalmoment voor verpakkingsmateriaal naar of de vroege ochtend of een andere dag te verplaatsen? Waarom is daar nog niets mee gedaan?

15. Welke acties onderneemt u om ondernemers er op te wijzen dat het in het wandelgebied plaatsen van hun voorraad niet wenselijk dan wel verboden is?

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

  1. FW van Oudenaarden
    8 augustus 2019 at 08:36

    Die afval bakken blijft een probleem. Dat ligt vooral aan de gebruikers. Die pleuren alles de’r naast, niet de gemeente

  2. Aad Rieken
    7 augustus 2019 at 14:31

    “Dag-toeristen!”