You can check-in anytime you want, but the metro will never leave

MAASSLUIS | Op 29 augustus 2018 ontving de gemeenteraad een memo van wethouder Voskamp met daarbij de voortgangsrapportage Hoekse Lijn. Vrijdagmiddag 14 september volgde definitief het nieuws dat er opnieuw vertraging is en de reizigers van de Hoekse Lijn nog langer moeten wachten voordat de metro gaat rijden.

Net als het College is de PvdA Maassluis zeer ontstemd over de nieuwe vertraging. Een project dat in eerste instantie enkele maanden zou duren gaat nu naar alle waarschijnlijkheid bijna 2 jaar duren. Al enkele malen hebben wij er bij u op aangedrongen (moties, artikel 51 vragen, commissievergaderingen) op maatregelen zodat reizigers zo min mogelijk overlast ervaren van het niet rijden van de metro. Zo hebben wij gevraagd o.a. meer bussen in de spits, (betere) bushokjes bij de bushaltes en mogelijkheden om de bussen via alternatieven, zoals rijden over de vluchtstrook, zo min mogelijk hinder te laten hebben van drukte op de weg met grote vertragingen als gevolg.

Gelukkig zijn er meer bussen in de spits gekomen en zijn er meer bushokjes gekomen.

Gezien de nieuwe uitloop van de werkzaamheden hebben wij de volgende vragen:

 • In het memo van Wethouder Voskamp geeft hij aan zich te beraden op nadere stappen, te samen met Schiedam en Vlaardingen. Kunt u aangeven aan wat voor stappen u denkt? Zegt u toe onze suggesties daarbij mee te nemen? En kunnen wij er van op aan dat u de gemeenteraad direct informeert zodra u de stappen met de buurgemeenten heeft afgestemd? Bent u het met ons eens dat er voor praktische maatregelen in Maassluis ook direct gehandeld kan worden en niet eerst met de buurgemeente overleg hoeft te worden gezocht?
 •  In het memo geeft uw wethouder van verkeer aan gevraagd te hebben om een vervroegd stakeholdersoverleg. Al eerder hebben wij via schriftelijke vragen en ook in commissievergaderingen aandacht gevraagd voor het plaatsen van overdekte bushokjes bij alle bushaltes op de route van het vervangend vervoer in Maassluis. Gezien het feit dat de nieuwe vertraging als gevolg heeft dat wederom reizigers gedurende de herfst en wintermaanden letterlijk in de kou moeten staan, doen wij een dringend beroep op u om er daadwerkelijk voor de te zorgen dat bij elke bushalte, dus aan beide zijden van de weg, voor de reizigers voldoende overdekte bushokjes neergezet worden. Daar waar in eerdere reacties werd aangegeven dat dit bijvoorbeeld bij Station Maassluis aan 1 kant technisch niet mogelijk bleek te zijn, verzoeken wij u dat toch te regelen en de volledige kosten te verhalen op de verantwoordelijke partijen van de vertraging.
 • Kan het College ons informeren hoe het kan dat de software nu nog steeds niet klaar is: het project was 10 jaar in voorbereiding, het betreft een verlenging van een goed functionerend, bestaand metronet van de RET. Waarom is er niet voor gekozen om het bestaande softwarepakket uit te breiden? Klopt het dat het knelpunt in de software is hoe het de treinenloop en brugopening m.b.t. het goederentransport tussendoor moet worden verwerkt? Zo ja, hoe kan dat het geval zijn, gelet op het feit dat die zaken al duidelijk waren vanaf de allereerste ideeën over het omvormen naar lightrail?
Wist men niet van het knelpunt ’treinenloop en brugopening voor goederentransport tussendoor’ ?
 • De reizigers in Maassluis die normaal van de metro gebruik zouden gaan maken hebben nu al bijna anderhalf jaar overlast van de ontstane vertraging. Dit uit zich in extra auto’s op de weg, volle bussen, lange reistijd, wachten in krappe bushokjes of in de buitenlucht, te laten komen op school,  werk en bij andere bestemmingen met gemiste afspraken, toetsen en andere ellende tot gevolg. Veel medewerkers nemen nu al 1,5 jaar een uur vroeger het openbaar vervoer om maar op tijd op het werk te zijn. De gemeente Rotterdam heeft voor de ondernemers in Hoek van Holland die last hebben van de vertraging eerder 200.000 euro compensatie beschikbaar gesteld. Wij vragen het college erop aan te dringen dat de reizigers die nu wederom de dupe zijn van de vertraging hiervoor ook gecompenseerd worden en de kosten die dat met zich meebrengt ook hierbij te verhalen op de partijen die verantwoordelijk zijn voor de vertraging. Graag de toezegging dat u dit punt meeneemt naar het projectbureau en later ook het resultaat daarvan.

 

 • Op woensdag 12 september hebben de gemeenteraadsleden van Maassluis, Schiedam en Vlaardingen een bijeenkomst gehad waarbij wij door de directieraad van de Ombouw Hoekse Lijn zijn geïnformeerd over de stand van zaken. Op die bijeenkomst werd ondanks de vele vragen vanuit de raden volgehouden aan de planning van rijden van de metro’s in het vierde kwartaal 2018. Nog geen 48 uur later lezen we dat met dezelfde redenatie waarop op 12 september nog werd aangegeven dat 4e kwartaal 2018 haalbaar is, nu de metro niet zal rijden voor eind januari. Waarom heeft de directieraad de Gemeenteraden die avond op de “besloten” bijeenkomst hierover niet geïnformeerd en als ze dat niet konden ondanks dat ze wel al wisten van de vertraging waarom hebben ze de avond dan niet verplaatst? Kunt u de directieraad informeren dat wij ons hierdoor door hun niet serieus genomen voelen en het vertrouwen voor zover daar binnen dit project nog sprake van was door deze bijeenkomst tot verder onder het nulpunt gedaald is?

 

 •  Kunt u aangeven hoe de arbeidsomstandigheden van de extra ingehuurde buschauffeurs worden bewaakt? Wij krijgen signalen over grote onzekerheid, hoge werkdruk met gebrek aan pauzes, olielekkende bussen (die onze wegen en nieuwe aangelegde bushaltes volop vervuilen),

 

 • Wat is er tot op heden gerealiseerd van onze pleidooien tot het verbeteren van de faciliteiten bij station Schiedam? We pleiten daarom opnieuw voor voorzieningen voor de reizigers: voor meer beschutte wachtplaatsen (wind, regen), dat de bussen alvast klaar staan zodat reizigers droog kunnen zitten, betere verlichting, toezicht op de schimmige handel die in de parkeergarages plaatsvindt en de komende schoolvakanties ook voor het niet afschalen van het vervoer: er maken veel werkende mensen gebruik van het busvervoer
wanprestatie op wanprestatie
 •  Welke consequenties trekt de verantwoordelijke gemeente Rotterdam en de aanbestede dienst van de Metropoolregio in de richting van het projectbureau? Het zijn deze functionarissen die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Rotterdam en de metropoolregio in de richting van de gemeenteraden van de Waterweggemeenten opnieuw verkeerde voorlichting gaven, maar bovenal
  wanprestatie op wanprestatie leveren
 • © PR


Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

3 Reacties

 1. Aad Rieken
  18 september 2018 at 07:21

  “SOF(t)-WEER!”

  Maat-regelen Voor De Reij-zi-gers!

 2. Mark
  17 september 2018 at 17:12

  Het is een andere leverancier, eentje die geen ervaring heeft met deze variant & die nu de grootste moeite heeft het werkend te krijgen. Ze waren op papier de beste partij, maar in praktijk is het ruk. Leve de aanbestedingen!

 3. TLPETER
  17 september 2018 at 15:23

  Heeft iemand ( gemeente raadsleden / B&W ) al de vraag gesteld:
  Wat is er anders aan het soft ware, t.o.v. het werkende systeem op de ander metro trajecten!