MAASSLUIS | Vanaf 1 juni jl. is de horeca weer geopend. In Maassluis hebben een aantal horecaondernemers gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun terras tijdelijk te vergroten. De afgelopen maanden heeft dat geleid tot meer gezelligheid in de Binnenstad; de terrassen daar waren op zonnige dagen goed gevuld. De extra mogelijkheid van het vergroten van het terras stopt op 1 oktober a.s.

Over de tijdelijke vergroting van de terrassen en de opmerking en de toezegging van het college van B&W naar aanleiding het actualiteitenhalfuur van 19 mei jl leiden de fractie van de PvdA tot de volgende vragen.

 

1. In verschillende gemeenten wordt de mogelijkheid geboden tot verruiming van de termijn voor het hebben van extra terrasruimte voor de horeca. Bent u bereid om dat ook toe te staan voor terrassen die niet nagelvast tijdelijk zijn opgericht?

2. De gezelligheid en de aanloop van toeristen is deze zomer toegenomen in de Binnenstad. Bent u bereid om ook voor het seizoen 2021 horecaondernemers de mogelijkheid te bieden hun terras tijdelijk (niet nagelvast) uit te laten breiden?

3. Door onze fractie is op 19 mei jl. gevraagd of de precarioheffing over de terrassen van de horecaondernemers voor 2020 kon worden kwijtgescholden. Door wethouder Evers is toen aangegeven dat hij dat nader zou onderzoeken. Bent u inmiddels tot een besluit gekomen om voor 2020 geen precario te heffen bij de horeca?

4. Ook andere ondernemers, waarbij wij met name denken aan de detailhandel, worden voor het uitstallen van hun waar, hebben van een luifel, reclamebord e.d. aangeslagen voor precario. Bent u met ons van mening dat ook voor hen voor 2020 voor het heffen van precario een uitzondering zou moeten worden gemaakt?

© jelle ravestein

© Jelle Ravestein

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu