MAASSLUIS | De fractie van de PvdA stelt alweer vragen over de openbare verlichting. Verlichting levert een grote bijdrage aan de veiligheid voor voetgangers, fietsers en het gemotoriseerd verkeer. Verlichting vergroot de verkeersveiligheid en draagt ook bij aan de sociale veiligheid, het is ook belangrijk voor de uitstraling en aantrekkelijkheid van bijvoorbeeld winkelgebieden en wijken.

Gemeente wil storingen openbare verlichting sneller oplossen

Zeker in de winterperiode, waarin inwoners in het donker van en naar school en werk reizen, is goede openbare verlichting extra belangrijk. De openbare verlichting is in Maassluis de laatste jaren vaak een moeizame kwestie geweest. Ook in de bestuurrapportages komen aantal meldingen met betrekking tot de openbare verlichting in de top 5 van de meldingen door bewoners van Maassluis.

Verder zien we op de app voor storingsmeldingen, dat er behoorlijk veel storingen zijn. Tijdens onze wijkbezoeken in de stad komt dit onderwerp ook regelmatig terug.

PvdA Maassluis heeft hierover in het verleden ook al vragen gesteld aan het College.

zie hier de huidige: vragen PvdA


Toen in 2016:

Column: Wethouder der defecte straatlantaarns

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

1 Reactie

  1. Hans van der Burg
    5 februari 2020 at 19:55

    Goed dat de PvdA het college nogmaals wijst op naleving van eerder gemaakte afspraak opgetekend in het coalitieakkoord 2018-2022 “ • Openbare verlichting in de stad moet te allen tijde goed functioneren. We spreken de beheerders van de ondergrondse en bovengrondse infrastructuur nadrukkelijk aan op hun verantwoordelijkheid voor het snel oplossen van storingen en op de kwaliteit van de (ondergrondse) infrastructuur. Een goede communicatie naar onze inwoners is hierbij van groot belang.” ( CDA,VVD,PvdA,D66 )