MAASSLUIS | De PvdA fractie is onlangs benaderd door de bewonerscommissie van de Vloot over parkeerproblemen rondom de Vloot. De bewoners vertellen dat ze al jaren in gesprek zijn met de gemeente over de knelpunten, maar dat die problemen maar niet opgelost worden.

In het kader van artikel 51 worden daarom vragen gesteld aan B&W

Rekening houden met minder validen

Er zijn op zich voldoende parkeerplaatsen, maar het knelpunt is dat de gebruikers van de parkeerplaatsen die goed ter been zijn (bijvoorbeeld leerlingen en medewerkers Albeda college, medewerkers van andere organisaties die er gevestigd zijn) op de parkeerplaatsen vlakbij de ingangen parkeren. Daardoor kunnen de gebruikers die niet zo goed ter been zijn, niet dichtbij parkeren. Eerdere afspraken, oproepen, brieven aan medewerkers en leerlingen en vriendelijke verzoeken hebben niet tot verbetering geleid. PvdA vindt het een kwestie van rechtvaardigheid en respect dat bij een woonzorg-zone er rekening wordt gehouden met de mensen die minder goed ter been zijn.

De PvdA wil dan ook dat er een praktische oplossing wordt gevonden voor de bewoners.

Verplaatsen plaats met vergunning
Ook is er een kwestie van een bewoner die op basis van een vergunning een parkeerplaats voor minder validen heeft toegewezen gekregen, maar die pal ligt onder een grote boom waar regelmatig veel vogels in zitten. De betrokken bewoner heeft hierdoor veel last van vogelpoep op zijn auto, waardoor lakschade en veel extra kosten aan het wassen van zijn auto. De bewoner schijnt ondanks herhaalde verzoeken geen andere plek te krijgen.

Pvda begrijpt niet waarom een relatief simpele oplossing (het verplaatsen van de paal) wordt geweigerd.

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu