MAASSLUIS | Wethouder Kees Pleijsier hield een raadsconsultatie over hoe hij de aanpak voor de Koningshof met scenario’s 4 en 5 verder gaat uitwerken. De fractie van de PvdA heeft in de extra raadsvergadering op 21 februari 2017 haar visie op het voorstel gegeven.

 


Voorzitter,
Op 2 maart organiseren we als PvdA met de collega’s van VVD, CDA, D66 en CU samen een debat voor de Tweede Kamer verkiezingen, zodat de inwoners van onze stad persoonlijk vragen kunnen stellen aan kandidaten. Onlangs was het jaarlijkse sportgala van de MSR, waar sporters in het zonnetje werden gezet. Overmorgen is het “Wielren je rot”, een filmavond met een gesprek met Michael Boogerd achteraf . Binnenkort komt de finaletour van Vara Leids cabaretfestival naar Maassluis. Maandag beginnen de voorspeeldagen van de Maassluise muziekweek. De locatie voor al deze maatschappelijke en culturele evenementen? Onze prachtige Koningshof. Waarin cultuur, maatschappelijk debat, sport, amateuristisch kunstbeoefening en film een plek hebben gevonden.

Een stad is meer dan een verzameling woningen, wegen en winkels. Een stad is ook een gemeenschap. Een fijne, levendige en groeiende stad als Maassluis heeft dit soort voorzieningen nodig. Ruimte dus voor sport, cultuur,  ontspanning, ontplooiing en zingeving. In dat palet aan voorzieningen moet Koningshof een belangrijke rol spelen. Maar dat kan alleen met een goede invulling, een goed programma. Anders is Koningshof alleen maar een heel mooi gebouw, maar zonder maatschappelijke en culturele relevantie.

Daarom hechten wij als PvdA zo aan Koningshof als een sociaal, cultureel maatschappelijke voorziening. De PvdA wil graag duidelijkheid hebben voor alle betrokkenen: vaste huurders, artiesten, de medewerkers en ga maar door. Al enkele jaren zegt de PvdA: er moet een hogere bijdrage naar Koningshof. En dat vinden wij te verdedigen, voor voorzieningen als het zwembad en de bibliotheek doen we dat ook.

Ter voorbereiding op de commissie namens we alle stukken weer eens door. Wij werden opnieuw enthousiast van het memo van Koningshof en allerlei partners, de input van de cultuurmakelaar en de brief van de CRM. Dat sluit
aan bij de cultuurvisie en benut het enthousiasme van de betrokken partners. Het hele idee van de combinatie van scenario 4/5 stijgt uit die stukken op. Een podium voor de stad.

De PvdA steunt daarom het voorstel van het college om te werk aan een breed gedragen, goed financieel onderbouwd besluit over een uitgewerkt scenario 4 / 5. Wij vinden het ook heel positief dat er veel energie en enthousiasme
is bij alle betrokkenen. We vinden het natuurlijk jammer dat er vertraging is ontstaan. De motie van vorig jaar 1 maart vroeg om scenario’s om te kiezen in juni! We vinden het jammer dat er toch extra mankracht en geld nodig is om tot een voorstel te komen, maar als het college dat nodig acht, dan steunen we dat. De PvdA wil dat er snel een duidelijke oplossing komt.

De PvdA is niet voor scenario 3: het overdragen van de exploitatie naar een commerciële partij. Want met het naar de markt brengen van de Koningshof zullen commerciële belangen zwaarder komen te wegen dan wat wij voor
toekomst voor ogen hebben met het bruisende huis van cultuur waarin diverse maatschappelijke organisaties haar onderdak zullen vinden. Alleen de horeca uitpachten zou kunnen, maar als de belangen van de Koningshof als geheel en de ondernemers die daarbinnen niet 100% synchroon lopen, is dat vragen om problemen. Andere gemeenten hebben daar zeer slechte ervaringen bij opgedaan en hebben daar letterlijk en figuurlijk de prijs voor betaald.

Voorzitter,
Een verzoek nog aan de wethouder: we weten dat er ook investeringen nodig zijn in Koningshof: vervanging van de tribune en dansvloer en vooral aanpassingen aan de klimaatbeheersing. Dat laatste zal ook een positief effect hebben op de kosten in de exploitatie, nog naast de door ons allen gewenste duurzaamheidswinst. Graag een toezegging dat dit wordt meegenomen bij de voorstellen. Dan kan de Koningshof in nieuwe opzet ook goed van start.

Laat ons nog een duidelijk signaal meegeven: filmvoorstellingen zijn leuk, maar wij zijn wel sceptisch gezien op bioscoop mogelijkheden in de regio. Wij zien het echt als een extra plusje dat als er geld over is zou kunnen worden opgepakt.

Vorige week hadden we een uitgebreide commissievergadering over de toekomst van Koningshof. Wat ons betreft hadden we toen de ‘go’ gegeven om verder aan de slag te gaan en ons in april een raadsbesluit te doen toekomen inclusief alle financiën. Er waren een aantal partijen, waarvan sommige op onduidelijke gronden, die toch nog een debat wilden in de raad. Wij hopen dat deze opstelling het enthousiasme van bij de betrokken partners niet schaadt.  Want er waren flink wat teleurgestelde mensen op te publieke tribune vorige week.

En wij hebben de stellige indruk dat er in het veld, bij alle maatschappelijke partners, maar ook in de raad vrij brede steun is voor de richting van scenario 4/5.. Met het inplannen van deze extra raadsvergadering hebben we de  vertraging die dat oplevert gelukkig van een maand tot een week kunnen terugbrengen.

Natuurlijk beseffen we dat vernieuwingen altijd met vallen en opstaan zullen verlopen, maar we hebben vertrouwen in alle betrokken partners om dit te laten slagen. Wij wensen vurig dat de Koningshof daarna politiek bestuurlijk in rustiger vaarwater zal komen en dat het in de Koningshof zelf zal gaan bruisen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt