MAASSLUIS | De gemeenteraadsfractie van de PvdA is verwonderd dat de raad nog niet op de hoogte is gesteld van een gerechtelijke uitspraak aangaande de verantwoordelijkheid voor de schade aan de spoorbrug, terwijl de pers al wel de informatie kent. Er worden artikel 51 vragen gesteld aan B&W.  

Op de website van WOS.nl lazen wij 5 januari jl. dat de rechtbank een uitspraak heeft gedaan over het afhandelen van een schadeloosstelling aan de binnenvaartschipper wiens schip op 7 december 2018 werd ‘onthoofd’ toen de spoorbrug vroegtijdig werd gesloten.

Naar aanleiding van dit bericht willen wij u de volgende vragen voorleggen:

1. Klopt de inhoud van dit bericht dat de binnenvaartschipper een schadeloosstelling tegemoet kan zien van € 103.738,48 excl. rente sinds 7
december 2018?

2. Wanneer heeft de rechter dit vonnis gedaan en wat is daarop de reactie van uw college?

3. In het bericht wordt aangegeven dat zowel de gemeente als ND Security verantwoordelijk waren voor het te snel sluiten van de Spoorbrug. In hoeverre kan de gemeente de schade verhalen op ND Security?

4. Welke afspraken heeft u toentertijd gemaakt bij het inhuren van ND Security voor het openen en sluiten van bruggen? Staan daar ook bepalingen in over eventuele schade die ontstaat door niet juist uitvoeren van de aan ND Security opgedragen taken?

5. Door de wethouder is naar aanleiding van vragen na dit incident in de commissie aangegeven dat de medewerkers van ND Security die de brug bedienden over de nodigde certificaten/opleidingen beschikten om een brug te bedienen. Was dit ook zo bij de betrokken medewerker die op 7 december 2018 de brug bediende?

6. Kunt u ons informeren hoe op dit moment de bediening van de bruggen in de Haven is geregeld? Inmiddels zijn wij twee jaar verder en hebben we ook al een incident mogen meemaken met de Lijndraaiersbrug, die bediend wordt door vrijwilligers van de Stichting Monstersche Sluis en welke door een constructiefout plotsklaps naar beneden kwam.

7. Is inmiddels al bekend hoe het zit met de schadeafhandeling van het herstel van de Lijndraaiersbrug? Op wie kunnen de kosten daarvan worden verhaald?

8. In geval van een mogelijk incident, welke afspraken zijn gemaakt met de Stichting Monstersche Sluis en hoe wordt omgegaan met de
verantwoordelijkheid bij mogelijke schade die kan ontstaan bij het bedienen van de Lijndraaiersbrug of de bediening van de Monstersche Sluis?


PvdA; Vragen over de Lijndraaiersbrug

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Andries Prins
    8 januari 2021 at 09:15

    Als FvM dit niet openbaar had gemaakt hadden jullie er geen vragen over kunnen stellen,dan was dit in de doofpot gegaan