MAASSLUIS | Op zaterdagmiddag 16 mei iets na 16:00 viel de Lijndraaiersbrug plotseling met een enorme klap beneden. Gelukkig zijn er geen mensen gewond geraakt, of erger zelfs. De getuigen die we hebben gesproken en de filmpjes die op internet staan schetsen een angstaanjagend incident: de brug van vele tonnen is met een enorme klap gevallen, net nadat een bootje er onderdoor was gevaren. Veel mensen zijn enorm geschrokken: de vrijwilligers die de brug bedienden, de opvarenden, omwonenden en voorbijgangers.

De gemeenteraadsfractie van de PvdA stelt vragen aan B&W over het incident

Allereerst willen we een compliment maken voor de vele gemeentelijke medewerkers die op zaterdagmiddag snel ter plaatste waren en hebben geholpen de situatie weer veilig te maken.

Wij vinden het heel vreemd dat deze brug, die pas drie jaar geleden helemaal onderhanden is genomen en weer beweegbaar is gemaakt opeens zo instort. Eerder moest de brug al worden gerepareerd vanwege vreemde geluiden uit het mechaniek en later weer vanwege kapotte landhoofden bij de scharnieren.

Hoewel we begrijpen dat er eerst nader onderzoek moet worden gedaan en de prioriteit ligt bij het weer toegankelijk maken voor verkeer, willen we toch op dit moment al een aantal vragen stellen, zodat deze kunnen worden meegenomen bij het onderzoek:

1. Kunnen wij erop rekenen dat u dit ernstige incident diepgaand te laten onderzoeken? Zodat echt wordt achterhaald wat de oorzaken zijn en de brug straks weer veilig is voor alle mensen die er onderdoor varen en overheen rijden?

2. Wie heeft het ontwerp en berekening van de nieuwe motorisering van de brug uitgevoerd en kunt u die laten controleren? Hoe kan het dat die hydraulische installatie is losgeschoten van het brugdek en klopt het dat die maar aan een zijde is gemonteerd?

3. Is bij het weer beweegbaar maken ook naar de technische staat van de brug als geheel gekeken? Dus dikte van het staal, de vrijkomende krachten enzovoorts? Het viel bijvoorbeeld op dat het brugdek zo hard neerkwam, terwijl een brug toch ongeveer in balans zou moeten zijn met gewicht van het brugdeel enerzijds en het contragewicht anderzijds.

4. Welke afspraken zijn er over de garantie op werkzaamheden en onderhoud van de brug? Is het bedrijf dat de brug beweegbaar heeft gemaakt bijvoorbeeld aansprakelijk te stellen voor de schade en reparaties?

5. Zegt u toe dat, gelet op de enorme klap en daarmee enorme krachten die zijn vrijgekomen, de hele constructie van de brug en landhoofden wordt nagekeken en extern beoordeeld voordat die weer in gebruik wordt genomen?

6. Welke instructies zijn er voor de vrijwilligers die de bruggen en de sluis bedienen voor het geval er zich calamiteiten voordoen? Wij zijn van mening dat deze mensen een verantwoordelijke taak uitvoeren en goed in staat moeten worden gesteld snel op te schalen als er zich incidenten voordoen.

Los van dit incident hebben we op 7 december 2018 een incident gehad met de spoorbrug die te vroeg dichtging.

7. Wat is de stand van zaken van het afhandelen van de schade die is veroorzaakt aan het binnenvaartschip door het te vroeg sluiten van de spoorbrug op 7 december 2018?

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Geert
    18 mei 2020 at 20:12

    Spoorbrug is niet van de gemeente , ret mensen denk ik of weer iemand due niet meer te traseren is , zat te rommelen , en deed maar wat . We horen hier niks meer van .