MAASSLUIS | De PvdA Maassluis vindt goede zorg voor de mensen die dat nodig hebben cruciaal om fijn te kunnen leven in onze stad. Careyn is een van de grote zorgaanbieders in Maassluis: vooral bekend via de thuiszorg en huishoudelijke hulp, waarmee iedere dag honderden mensen worden geholpen. Maar Careyn levert ook verzorging, verpleging en ‘kleinschalig wonen’ in bij elkaar 52 appartementen in de Vloot.

Als PvdA Maassluis hebben we grote waardering en diep respect voor de medewerkers in de zorg, in dit kader met name die van Careyn, die in Maassluis hard werken om onze inwoners zorg en ondersteuning te bieden.

Onlangs berichtte het AD dat Careyn financieel in zeer zwaar weer zit, dat de zorg in instellingen onvoldoende is en veel ontevreden medewerkers heeft en dat Careyn daardoor dreigt om te vallen. Dat levert ook onrust op in Maassluis: onder zorgbehoevenden en hun naasten en de vele mensen die werken bij Careyn. Daarom stellen we de volgende vragen aan het college:

 1. Kent u het artikel “het is erop of eronder voor Careyn” van het AD van 12 augustus jl (1) , het artikel in zorgvisie(2) en de reactie van Careyn daarop (3) dat ze afstand neemt van het eenzijdige beeld zoals geschetst in het AD? AD: erop-of-eronder  Zorgvisie careyn-neemt-afstand
 2. Zijn er specifieke resultaten bekend van de kwaliteit van zorg in de instelling in Maassluis?
 3. Zijn de cijfers en verhalen over hoog ziekteverzuim, niet-vervulde vacatures, ontevreden medewerkers en ontevreden patiënten en mantelzorgers in Maassluis ook aan de orde?
 4. Deelt u onze mening dat het schadelijk zou zijn als de zorg voor de inwoners van Maassluis in gevaar komt en mensen de vertrouwde gezichten van de zorgverleners kwijt zouden raken?
 5. Zijn er maatregelen voorbereid voor het geval Careyn daadwerkelijk in problemen komt? Staan gemeente en andere partners als ROGplus en zorgverzekeraar klaar met mogelijke oplossingen om de zorg voor onze inwoners voort te zetten en de medewerkers zo snel mogelijk op te vangen?
 6. Welke rol speelt de gemeente als opdrachtgever voor de inkoop van zorg en ondersteuning in de WMO? Kunt u bevestigen dat deze problemen niet komen door te lage inkooptarieven?
 7. Kunt u als college ook de grote waardering over brengen aan de medewerkers in de zorg die zo hard zich inzetten voor onze inwoners?

 

 

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. Marja Gerkema
  2 september 2017 at 13:21

  Een aantal maanden geleden was er ook het gemeentehuis een bijeenkomst van mantelzorgers, uitgenodigd door Minters mantelzorg en de gemeente. Wethouder Keijzer was daar ook aanwezig. Schrijnende verhalen, wanhopige mantelzorgers.
  Maar waar blijft nu het vervolg? Wanneer wordt er iets mee aan aan gedaan?
  Een luisterend oor is prettig, maar pas wanneer er actie volgt is men echt geholpen!
  Ook Careyn heeft een stop voor de thuiszorg. Mensen die thuiszorg nodig hebben kunnen dus niet geholpen worden.
  Ja, ook in Maassluis is veel mis. En ik vrees niet alleen bij Careyn…

 2. Marcel Thomassen
  1 september 2017 at 15:40