MAASSLUIS | “De coronacrisis treft ons allemaal en vraagt veel van de samenleving. De mensen die op dit moment in de frontlinie staan van de bestrijding van het virus, zij die zorg voor degenen die door het virus getroffen zijn en al die mensen die er voor zorgen dat onze samenleving blijft draaien, verdienen onze grote waardering.”, zo stelt de PvdA in haar brief aan B&W. 

Met artikel 51-vragen vraagt de raadsfractie van de PvdA speciale aandacht voor kinderen en jongeren die op dit moment geen onderwijs kunnen volgen, niet kunnen sporten of met elkaar kunnen chillen of waar voor hen en hun ouders noodzakelijke ondersteuning is stopgezet in verband met de genomen maatregelen van 12 en 31 maart jl. Nu in ieder geval t/m 28 april a.s. deze maatregelen van kracht zijn is het zeer belangrijk dat wij allemaal ook voor onze jeugd zorgen en regelen dat deze crisis hen niet in een dusdanige achterstand brengt waar zij hun volwassen leven veel last van zullen hebben.

De brief van uw college van 3 april jl. over de actualiteiten corona stelden wij zeer op prijs. Omdat wij ons zorgen maken en speciale aandacht vragen voor de jeugdigen in Maassluis vragen wij u om ons op de kortst mogelijke termijn te informeren over de punten die wij in onze vragen naar voren hebben gebracht.

1.Kunt u ons informeren hoe het thuisonderwijs in Maassluis is geregeld? Hoe het contact tussen het onderwijzers en de kinderen verloopt? Of voor het voor alle kinderen praktisch (hebben van een laptop, IPad en wifi-verbinding) mogelijk is thuisonderwijs te volgen?

2. Voor kinderen van ouders met cruciale beroepen zijn de kinderopvang en scholen aan zet om voor hen opvang te regelen. Kunt u ons informeren hoe dat op dit moment in Maassluis is geregeld en hoeveel kinderen daar gemiddeld per dag gebruik van maken?

3. Voor het middelbaar onderwijs is voor jongeren zo’n opvang nauwelijks tot niet geregeld. Kunt u ons informeren hoe dat is geregeld in de regio en welke activiteiten voor hen in Maassluis zijn/worden geregeld?

4. Veel jeugdzorg aanbieders hebben hun ondersteuning tot een minimum beperkt en/of hebben zelfs hun ondersteuning aan jeugdigen tijdelijk stopgezet. In welke mate is dat in Maassluis gebeurd en welke alternatieven zijn er op dit moment voor deze jeugdigen opgezet en dus ook voor hen voorhanden?

Veel wordt op dit moment gevraagd van ouders om hun kinderen thuisonderwijs te geven en hen op wat voor manier ook aandacht te geven. Niet elke ouder is daar in voldoende mate toe
in staat. Maar ook niet elk kind kan door ouders en/of het eigen netwerk zonder professionele ondersteuning worden opgevangen. Voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep hoort
opvang geregeld te zijn, voor ‘kwetsbare kinderen’ is opgeroepen hetzelfde te regelen.

5. Op welke wijze is in Maassluis de opvang voor ‘kwetsbare kinderen’ geregeld? Aan welke kinderen kunnen wij dan denken en hoe zijn hierbij onderwijs, zorg, sportverenigingen, jongerenwerk e.d. betrokken?

Het opvangen van kinderen tijdens schooltijden, het eventueel moeten thuiswerken, sociale distantie en angst voor de gevolgen van het coronavirus geeft een grote druk bij ouders. Dit kan leiden tot de nodige spanningen tussen de ouders en/of in het gezin met in het ernstigste geval huiselijk geweld. In Maassluis is Vraagraak één van de instanties die in dit soort situaties zou moeten en kunnen inspringen. Echter vanaf 16 maart jl. hebben zij hun deuren gesloten voor het open inloop spreekuur en zijn zij alleen nog maar telefonisch of via mail bereikbaar.

6. Op welke manier wordt op dit moment extra inzet gepleegd om ongewenste en onveilige thuissituaties voor kinderen te voorkomen?

7. Zijn dit soort situaties al voorgekomen en hoe is daar vanuit Vraagraak of Veilig Thuis op gereageerd?


 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt