MAASSLUIS | Op 9 december 2020 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van 13 camperparkeerplaatsen en enkele bijbehorende voorzieningen op twee locaties in Maassluis. De ontwikkeling is in strijd met de geldende bestemmingsplannen “Nieuwe Waterweg” en “Stationsgebied e.o.”.

Om deze ontwikkeling te kunnen realiseren dient een ruimtelijke procedure doorlopen te worden. Bij deze procedure behoort een goede ruimtelijke onderbouwing. De raad dient de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven, omdat de raad van mening is dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening zoals blijkt uit de ruimtelijke onderbouwing.

Vanavond adviseert een raadscommissie, waarna het voorstel waarschijnlijk in de raad komt als hamerstuk.

Camperplaatsen Maassluis d.d. 4-12-2020, behorende bij de aanvraag;

De gemeenteraad wordt voorgesteld:
– De ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de realisatie van 13 camperplaatsen, 10 aan de Veerstoep en 3 aan de Govert van Wijnkade, omdat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening zoals blijkt uit de ruimtelijke onderbouwing
Camperplaatsen Maassluis d.d. 4-12-2020 behorende bij de aanvraag.

klik voor Raadsstukken

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt