MAASSLUIS | Binnenkort – vermoedelijk op 29 september 2020 – wordt een drietal voorstellen rond gemeentelijke begraafplaatsen in de commissie besproken. De gemeenteraadsfracties gaan daarom op werkbezoek op de Hooge Zeedijk 100, Maassluis.

Detail raadsstukken

Het gesprek tijdens dit bezoek gaat niet over het recente verzoek vanuit de Turkse gemeenschap om een deel van het terrein in te richten volgens de islamitische religieuze regels, maar over 3 concrete voorstellen:

1. Raadsvoorstel tot instemmen met aanbouw aulagebouw op de Nieuwe Begraafplaats;

2. Raadsvoorstel tot vaststellen van het Beheerplan gemeentelijke begraafplaatsen 2020-2024 en het beschikbaar stellen van een krediet voor de sloop van het aulagebouw op de Algemene Begraafplaats;

3. Raadsvoorstel tot vaststellen van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Maassluis 2020.

De betreffende raadsvoorstellen zijn als bijlage bij dit agendapunt gevoegd.

De voorstellen gaan over het oplossen van knelpunten op de nieuwe begraafplaats door middel van: het realiseren van een aanbouw aan het bestaande aulagebouw, maatregelen om de kwaliteit van het terrein- en gebouwenbeheer te verbeteren en tegelijkertijd de kostendekkendheid te vergroten en over verbeteren van de dienstverlening aan de inwoners.


Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt