MAASSLUIS | Dinsdagmorgen berichten wij al over de moeizame gang van zaken rond de aanpak voor het openstellen van de sluis. In de raad op dinsdagavond is dit onderwerp aan de orde geweest in een raadscommissie waarbij de wethouder bevraagd werd. Het gaf geen nadere inzichten over de stand van zaken. Ook debatteerden de fracties over het nut van openstelling van de Lijndraaiersbrug waarbij partijen om meer cijfers vroegen over het aantal verwachte openstellingen van de Lijndraaiersbrug en de jaarlijkse kosten daarvoor. Dit alles hangt nauw samen met wat er gebeurt met de Sluis. 
CDA en VVD vinden dat de gang van zaken rond ‘eigendom van de sluis’ aanleiding is voor een excuus aan de Stichting. De wethouder vond dat niet nodig om dit in het openbaar te doen gezien de stevige bewoordingen die van de zijde van de Stichting aan zijn adres waren gericht. Hij zal daarop terugkomen in het gesprek met de stichting.
 
Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

2 Reacties

  1. Aad Rieken
    6 juli 2016 at 09:26

    ”Steek Er Een Stokje Voor!”

  2. Kritische burger
    5 juli 2016 at 23:19

    Waarom moet die sluis open? Laat het lekker zoals het is! Mooi monument, niets meer aan doen. Alsof er bootjes uit de vlieten het Scheur op zouden willen. En wat vinden we van brak water in de vlieten? Wat een onzin! We kunnen onze schaarse belastingcenten toch wel beter besteden? Kan ik als kritische burger ergens mijn tegen-stem kwijt?