MAASSLUIS | De gemeenteraad drong er enige tijd geleden op aan bij B&W om voor goede communicatie via alle kanalen (website, media, loket, brief, telefoon, enzovoort) met de inwoners te zorgen, omdat zij zelf ook ondervinden dat er veel aan schort.

De motie verzocht om communicatie tot speerpunt te maken binnen de gemeentelijke organisatie. Daarnaast vraagt de raad om pro actief gebruik te maken van meer communicatiekanalen.

B&W stelt dan ook: “Wij zijn van mening dat inwoners recht hebben op communicatie met de overheid, en dus ook met de gemeente.  Zij kunnen bijvoorbeeld informatie vragen, hun mening geven of een klacht uiten. Daarom moeten inwoners altijd contact kunnen opnemen met de gemeente. De gemeente heeft een informatieplicht en geeft uitleg over de werking van de overheid. Ze kondigt nieuw beleid aan en legt het uit. Daarbij betrekt de gemeente inwoners in verschillende fasen van de totstandkoming van beleid. Dat doen wij door steeds meer aandacht te geven aan burgerparticipatie en inwoners meer en meer te betrekken bij nieuw beleid.”

Hier vind je de volledige raadsinformatiebrief


Goede communicatie hoort duidelijk, compleet, tijdig en juist te zijn. Hoe concreter het onderwerp des te meer de communicatie (mededeling / boodschap/ bericht)  SMART geformuleerd moet zijn:

  • Specifiek – Is de doelstelling eenduidig?
  • Meetbaar – Onder welke meetbare voorwaarden of vorm is het doel bereikt?
  • Acceptabel – Zijn deze doelen acceptabel voor de doelgroep en/of het management?
  • Realistisch – Is het doel haalbaar?
  • Tijdsgebonden – Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn?

Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt