CIJFERS EN FEITEN MAASSLUIS

MAASSLUIS | Er zijn in Maassluis meerdere organisaties betrokken bij het signaleren van laaggeletterdheid en een aanbod hebben van activiteiten, trajecten en cursussen om de inwoners verder te helpen. De organisaties die op deze onderdelen activiteiten uitvoeren werken samen in het Taalfront. 

De gemeente Maassluis is ook onderdeel van dit netwerk vanwege de lokale inzet van de rijksmiddelen uit de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en het maken van sluitende(subsidie) afspraken met organisaties in het netwerk. 

Het plan is samen met alle partners in het Taalfront opgesteld: gemeente Maassluis, Stichting Lezen en Schrijven, Vluchtelingenwerk, Voedselbank, Vraagraak, Albeda, Stroomopwaarts, NL Educatie, het Taalhuis en de Bibliotheek Maassluis.

Op dinsdag 21 januari bespreekt een raadscommissie het rapport dat is verschenen

ProBiblio heeft in opdracht van de bibliotheek Maassluis onderzoek gedaan naar de specifieke wijkaantallen. In Maassluis wonen 20.000 inwoners tussen de 16 en 65 jaar (beroepsbevolking); in totaal wonen er 32.000 inwoners in de gemeente Maassluis. Dat betekent dat er tussen de 2.600 en 3.200 laaggeletterden in de leeftijdsgroep 16-65 jaar wonen in dit gebied. Indien ook de laaggeletterde 65-plussers meegerekend worden dan zou het zelfs gaan om bijna een verdubbeling van het aantal. Dit komt neer op 5.200 en 6.400 laaggeletterden van 16 jaar en ouder.

alle details in dit Aanvalsplan

De kaart laat zien in welke wijken het risico op laaggeletterdheid het grootst is. Het risico op laaggeletterdheid hangt onder andere samen met de volgende factoren: leeftijd, migratiestatus, arbeidsmarktstatus, opleidingsniveau, inkomen en type woning.

Met inachtneming van deze factoren blijkt dat de wijk Dijkpolder een zeer hoog risico op laaggeletterdheid heeft; de wijken Sluispolder en Kapelpolder hebben een hoger dan gemiddeld risico op laaggeletterdheid.

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt