geen tunnel in het voorstel


MAASSLUIS | Op dinsdagavond 18 december 2018 wordt de gemeenteraad in staat gesteld zich uit te spreken over de voorkeursvariant voor de verkeersontsluiting van De Kade, uitgaande van optimalisatie van de verkeersontsluiting van het nieuwe woongebied. De verkeersontsluiting voor De Kade en omgeving kan worden geoptimaliseerd waarbij de leefbaarheid en de verkeersveiligheid worden geborgd.

De voorkeursvariant gaat uit van het creëren van een directe gelijkvloerse verbinding tussen de Deltaweg en de Laan 1940-1945, een Handelskade met meer ruimte voor een verkeersveilige en verblijfsvriendelijke inrichting en de verkeersveilige herinrichting van de Julianalaan.

Er wordt richting MRDH/RET maximaal ingezet op het realiseren van een directe verbinding voor zowel gemotoriseerd als langzaam verkeer tussen de Deltaweg en de Laan 1940-1945 bij het station in de vorm van een gelijkvloerse overgang. Een lange of een korte tunnel zijn los van de ruimtelijke overwegingen minder geschikt vanwege respectievelijk de kosten en bruikbaarheid.

Uitgangspunten hierbij zijn het behoud van de langzaamverkeerverbinding bij de Haven en het zo veel mogelijk handhaven van het bestaande stationsplein.

lees meer: Toelichting op het voorstel

 


 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt