Mind the gap: Het gemeentehuis is niet meer het natuurlijke middelpunt van de gemeente.


 

DEN HAAG | Gemeenteraadsleden moeten hun tijd anders gaan indelen en vooral keuzes maken. De helft van de gemiddelde 15,9 uur per week die aan het raadslidmaatschap wordt gespendeerd, moet aan de dialoog met de samenleving worden besteed. Als raadsleden meer tijd steken in die volksvertegenwoordigende rol, kunnen de kaderstellende en controlerende taken beter worden vervuld. Daarmee wordt de zichtbaarheid en het gezag van raadsleden vergroot en de positie van de gemeenteraad versterkt.

Dit stelt de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) in zijn deze maand gepresenteerde advies 15,9 uur, de verbindende rol van het raadslid in een vitale democratie. Raadsleden worstelen met hun rol, constateert de Rob.

‘De druk op de raad neemt toe. Niet alleen door de decentralisaties, maar ook door regionale samenwerking, politieke fragmentatie, andere vormen van democratie en zeker ook het totaal andere krachtenveld waarbinnen een gemeente tegenwoordig opereert’, verduidelijkt Rob-voorzitter Jacques Wallage in een interview met Binnenlands Bestuur. ‘Het gemeentehuis is niet meer het natuurlijke middelpunt van de gemeente. Het bedrijfsleven en grote maatschappelijke instituties spelen een steeds belangrijker rol en de burger is autonomer geworden. Die trekt zich niet op voorhand wat van die overheid aan. Het natuurlijke gezag van de raad is aangetast.’ Die moet en kan worden teruggewonnen, meent de Rob, maar dat gaat niet vanzelf. ‘De noodzakelijke omslag die de raad moet maken, is een innovatieproces’, meent Wallage.

Roeptoeter

Raadsleden moeten meer volksvertegenwoordiger zijn, adviseert de Rob. ‘Dat betekent niet dat je elke klacht van de burger doorgeeft in die raad; je bent geen roeptoeter. Je bent volksvertegenwoordiger als je wat in de gemeente speelt, in de raad op een geordende manier bespreekbaar maakt.’ De raad moet ook pro-actiever zijn dan nu. Raadsleden wachten nu te vaak op nota’s en voorstellen van het college van B en W en worden vervolgens bedolven onder papierwerk en opgeslokt in vergadercycli. Dat doen ze zich dus zelf aan, stelt de Rob. ‘We zeggen het wat onvriendelijk, maar er is sprake van ingesleten werkelijkheid, en zelfs van versleten werkelijkheid.’ Die moet worden doorbroken.

Raadsleden worden veel te veel het gemeentehuis ingezogen. Ze moeten de deur uit, om de verbinding met inwoners en andere partners te leggen. Die verbindende rol van raadsleden is cruciaal in een vitale democratie.’

De randvoorwaarden waarbinnen raadsleden hun werk moeten doen, moeten worden verbeterd. Dan praat je onder meer over training en begeleiding. Onderken dat het raadswerk verbetering behoeft en dat daarin geïnvesteerd moet worden’, benadrukt Wallage.

Meer geld voor Lokale partijen

De vergoeding voor raadsleden in kleine gemeenten moet omhoog, vindt Wallage. Ook moet Plasterk eindelijk met een wetsvoorstel komen voor financiering van lokale partijen, zoals afgesproken in het regeerakkoord. ‘Het is onrechtvaardig dat lokale afdelingen van landelijke partijen mee kunnen liften op de subsidie van de landelijke partijorganisatie, terwijl lokale politieke partijen – inmiddels goed voor ruim dertig procent van de raadszetels − financiële ondersteuning moeten ontberen.’

bron: Binnenlands bestuur

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

2 Reacties

 1. Mart
  28 april 2016 at 14:51

  Hadden we bij de Bewoners Belangen Talmastraat een vooruitziende blik?
  We zijn bezig met een Talma-markt te organiseren, en willen alle politieke partijen daarvoor uitnodigen.
  Zodat ze in gesprek kunnen gaan met de wijkbewoners en alle andere bezoekers.
  Geplande datum is 20 Augustus, lokatie Talmastraat t.o. Maasdelta.
  U hoort nog van ons.

 2. Aad Rieken
  28 april 2016 at 08:42

  ”BUITEN-GEWOON HOOGTEPUNT KONINGSDAG 2016 TYPHOON!”