MAASSLUIS | De fractie van de PvdA heeft na enkele wijkbezoeken op grond van artikel 51 vragen gesteld. Onderstaand de beantwoording door het college van B&W.

PvdA vraagt onderstaande:

Eerder hebben we als PvdA gepleit voor leefregels in complexen om verloedering tegen te gaan, maar daarmee wilden we constateren dat zowel in de Van Beethoven, de Zaneveldstraat en andere flats mensen bij herhaling vuilnis en voedselresten van balkons gooien. Dat levert overlast op van vogels en bij sommige flats zelfs ratten. Maasdelta heeft weliswaar bordjes en brieven opgehangen, maar het blijkt dat er helaas toch bewoners zijn die daar lak aan hebben. Welke mogelijk zijn er nog meer om overlast gevend gedrag van bewoners terug te dringen die het voor de meerderheid van nette bewoners verpesten?

B&W geeft als antwoord:

“Het probleem met het gooien van voedselresten vanaf de balkons is weerbarstig en speelt al geruime tijd. Volgens de huismeester van Maasdelta is er de laatste maanden veel inzet gepleegd voor het vangen van duiven die op de etensresten afkomen. Er is een valkenier ingeschakeld die de duiven heeft gevangen. Daarnaast heeft Maasdelta verschillende bewoners aangesproken op dit gedrag. Er wordt ingezet op een ‘driesporen’ methodiek, te weten voorlichting, faciliteren mbt de inzameling en als laatste handhaving.

Voor woonoverlast in zijn algemeenheid geldt dat een woningbouwcorporatie diverse mogelijkheden heeft om op te treden tegen de veroorzakers van de overlast. Het inzetten van mediation door MDM, een gesprek met woonconsulent, een officiële waarschuwing en de mogelijkheid om een gedragsaanwijzing op te leggen. Een  gedragsaanwijzing is een gebod (‘verplichting tot het doen van iets’) of een verbod (‘verplichting tot het nalaten van iets’) voor een huurder die overlast veroorzaakt. Is de huurder bereid tot overleg, dan kunnen verhuurder en huurder samen afspraken maken. Zij spreken dan onderling af hoe de huurder zich moet gedragen en leggen dit vast in een vaststellingsovereenkomst. 

Houdt een huurder zich niet aan de voorwaarden van deze gezamenlijke gedragsaanwijzing, dan kan de verhuurder alsnog naar de rechter stappen.”


 

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

3 Reacties

 1. 10 juni 2018 at 19:50

  TIP: Je kunt hier je signalen kwijt over Ons Schone Maassluis
  https://www.facebook.com/MaassluisZwerfvuil/

 2. Aad Rieken
  10 juni 2018 at 12:19

  “Het Zijn Ratten!”

  Niet Te Geloven,
  Zij Die Van Boven,
  Voedsel Gaan Gooien,
  Met Overlast Strooien,
  Van Reinheid Beroven,
  “Laag Bij De Grond!”

  • Ton
   10 juni 2018 at 18:25

   Misschien ligt het iets anders; er zijn mensen van andere culturen die niet willen verkwisten, dit naar beneden gooien van voedsel lokt ratten…zonder dat ze dit wisten.