MAASSLUIS | CDA Maassluis ontvangt de laatste tijd steeds meer berichten van bewoners over de aanwezigheid van ratten. Aangezien dit niet goed is voor de volksgezondheid en hierdoor tijdig stappen moeten worden ondernomen, stellen zij het college de volgende vragen:


In hoe verre is B&W bekend met de overlast door ratten in Maassluis? Kunt u aangeven hoeveel meldingen er intern en extern binnenkomen? Kunt u ook aangeven vanuit welke wijken deze meldingen specifiek komen?
Welke relatie ziet het college tussen het afvalbeleid en zwerfvuil en de aanwezigheid van ratten? Wat kan het college hieraan doen?

Zwerfvuil en het voeren van eenden en vogels creëert veel aantrekkingskracht voor ratten. Wat gaat het college doen om bij de burgers kenbaar te maken dat het overmatig voeren van eenden en vogels niet toegestaan is?

Het groenonderhoud speelt eveneens hierin een rol. Kunt u aangeven op welke plekken bossages beter en eventueel vaker gesnoeid kunnen worden? En bent u hiertoe bereid?

In Rotterdam is een ‘actieplan rattenoverlast’ opgesteld. Hoe ziet het college dit actieplan? Bent u bereid om een ‘actieplan rattenoverlast’ op te stellen voor Maassluis? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn kan een dergelijke plan actief worden gebruikt?

Op de website van de gemeente Maassluis is te lezen dat bij rattenoverlast in een gebouw van een woningcorporatie, de gemeente dan alleen advies kan geven. De melding moet dan worden gedaan bij de woningcorporatie zelf. Hoe vaak heeft de gemeente de melder van advies voorzien? En doet de gemeente zelf ook actief melding hiervan bij woningcorporaties? Welke afspraken heeft het college gemaakt met de woningcorporaties hoe de overlast goed en snel aan te pakken?


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

5 Reacties

 1. Aad Rieken
  3 december 2018 at 07:44

  Er is een rattenplaag in Maassluis,
  zij vinden voedsel niet per abuis.
  Als een dierenvriend,
  dier niet meer bediend,
  hebben wij alleen plaag van sla- muis!

 2. 3 december 2018 at 06:36

  Beneden in de sloot bij Sparrendal ter hoogte van het Dierenhoekje zie ik regelmatig mensen echt grote hoeveelheden brood in een soort pizza vorm dumpen!

 3. H.J.
  2 december 2018 at 19:36

  Wat ontzettend goed en ook berestoer opgemerkt van deze schoone vrouwe, reeds!!!

 4. jelle
  2 december 2018 at 13:12

  Heb er al twee gevangen want de gemeente doet er niks aan

 5. Jolanda
  2 december 2018 at 12:28

  kunt u het ook in een andere taal erbij zetten,die gooien het meeste brood naar beneden,omdat ze zogezegd geen eten in de bak weg mogen gooien b v d Jo hebben we niet alleen last van ratten,maar ook van meeuwen en poep op je net gezeemde ramen!!!