© PR

De fractie van CDA Maassluis stelt vragen aan het college van Maassluis over de verkeersoverlast. Hierbij heeft de fractie ook voorstellen ingediend om de situatie te verbeteren, want deze situatie duurt nog vier weken. De rioolwerkzaamheden rond de Sportlaan en Vermeerlaan vorderen gestaag, maar sinds kort begint de verkeerssituatie uit de hand te lopen.

Lange rijen auto’s op de Mesdaglaan en de Rembrandtlaan staan voor het stoplicht van de kruising Mesdaglaan en Laan ’40-’45. In de ochtend- en avondspits kost het bewoners tot wel drie kwartier voor zij de wijk in of uit zijn. Van verschillende kanten is het CDA  benaderd over deze ongewenste verkeerssituatie. Zij legt de volgende vragen en voorstellen voor aan het college van B&W:

  1. Ervan uitgaande dat u bekend bent met de situatie: is het mogelijk de afstelling van de stoplichten op het kruispunt Laan ’40-’45 en Mesdaglaan zodanig aan te passen, dat meer auto’s vanaf de Mesdaglaan per cyclus kunnen passeren? Nu springt het stoplicht vanaf de Mesdaglaan al op rood na twee of drie auto’s.
  2. Is het mogelijk de doorsteek tussen de Sportlaan en de Kortebuurt gedurende de werkzaamheden open te stellen, zodat een extra ontsluiting wordt gecreëerd?
  3. Bijkomend maken wij ons zorgen om de bereikbaarheid van deze hele wijk voor de hulpdiensten, niet alleen de wijken in, maar zeker ook uit. Is de bereikbaarheid hier voldoende gewaarborgd?
Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt