MAASSLUIS | Van verschillende kanten bereiken ons berichten dat de activiteiten van Seniorenwelzijn zullen worden overgenomen door Stoed. Deze laatstgenoemde organisatie stelt zich ten doel psychisch en psychosociaal kwetsbare mensen te begeleiden naar een betekenisvol leven en helpt hen hun plek in de samenleving weer in te nemen. Stichting Seniorenwelzijn bevordert het zelfsturend vermogen van thuiswonende senioren in de volle breedte, zodat senioren zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven behouden. Zij doet dat door senioren en hun mantelzorgers in de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis ondersteuning te bieden, en wel door maatschappelijke activering, sociale preventie, het bieden van een ontmoetingsplek en een scala van welzijnsbevorderende activiteiten.

Vragen aan B&W

De fractie van de VSP Maassluis wil graag van het college van burgemeester & wethouders weten of het op de hoogte is van het voorgenomen samengaan en hoe het college dit beoordeelt. Daarom stelt de fractie van de VSP Maassluis de volgende vragen conform artikel 51 van het Reglement van Orde.

 1. Is het college op de hoogte van het voornemen om Stoed de activiteiten van Seniorenwelzijn te laten overnemen?
 2. Zo ja, wanneer en hoe is het college daarvan op de hoogte gesteld?
 3. Waarom heeft het college in de wetenschap dat de gemeente beide instellingen met flinke bedragen subsidieert, de raad hierover niet geïnformeerd?
 4. Acht het college een dergelijke overname wenselijk, gezien de uiteenlopende doelstellingen van de betrokken instellingen?
 5. Deelt het college de mening van de fractie van de VSP Maassluis dat een dergelijke overname op geen enkele manier ten koste mag gaan van de activiteiten ten behoeve van de senioren en hun mantelzorgers in Maassluis?
 6. Zo ja, welke stappen zal het college ondernemen om dit te borgen?
Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

4 Reacties

 1. ton
  25 maart 2017 at 07:54

  Misschien is de verwachting wel dat veel Senioren in de toekomst in psychische nood gaat komen doordat de zorg achter blijft.? Anders is het een bijzondere combinatie. Gaan vrijwillige rijders van de Senioren vervoersdienst dan ook mensen rijden die nu met het Stoed bekend zijn?

 2. bea scheurwater
  22 maart 2017 at 12:20

  Waarvan akte. Subsidie moet drastisch beperkt worden zodat de gemeente zijn kerntaken kan bekostigen. veiligheid, woongenot, infrastructuur (breed) en groenonderhoud.
  NB, weer een vergroting? zijn we er nog niet achter dat dat vaak een verslechtering van service is en dan het gekibbel om de macht, bah

 3. Marcel Thomassen
  22 maart 2017 at 10:50

  De Maassluis voorlopers van de openbare bibliotheek onder anderen, maar ook de woningstichting MaasDelta waren vroeger lokaal levensbeschouwelijk instellingen & diensten, waar alleen mensen werkten vanuit een bepaalde religie.

  Stoed is een organisatie die is opgericht uit een levensbeschouwelijk (religieus) basis, en kennelijk door een bepaalde interne (vriendjes) politiek sterk door de gemeente Maassluis wordt (danwel kan worden) gesubsidieert.

  Het ouderenwerk als organisatie & dienst in de gemeente Maassluis als Nederlands overheidsinstelling, behoort onafhankelijk en volledig religieus neutraal te zijn. Het valt mij echter op dat dit soort onbehoorlijk bestuurlijk constructies in Maassluis de laatste jaren wel meer voorkomen.Zeer terecht stelt de VSP (wordt ze misschien wel 50+ in de nabij toekomst?) hierover vragen aan het college van B&W.

  Kerk & Staat behoort gescheiden te blijven. Anders lopen we dadelijk als senioren, om geholpen te kunnen worden allemaal met een kruis om ons nek of met hoofddoekjes op.

  Weg met die zwaar door overheid betaalt religieuze werkverschaffingsprojecten. Geloof is een prive-zaak, de overheidstaak ligt binnen het publiek domein voor iedereen.

  • 22 maart 2017 at 16:38

   1) Kennelijk? Heb je dan onderzocht of er subsidie gegeven wordt?
   2) Waarop baseer je dat het religie gekleurd is? 3) Uit welke kringen komen veelal vrijwilligers die in dit soort werk de handjes leveren?
   4) Jouw suggestie dat religie een voorwaarde wordt om hulp te krijgen, slaat de plank zo ver mis, dat geen mens begrijpt welke plank jij probeert te raken. Wat wil je ermee duidelijk maken?