MAASSLUIS | Op 07-01-2021 heeft de gemeenteraadsfractie van PvdA op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde vragen gesteld ten aanzien van de uitspraak van de rechtbank m.b.t. incident spoorbrug d.d. 7 december 2018.. Per brief beantwoordt B&W de vragen in de gestelde volgorde.

1 Klopt de inhoud van dit bericht dat de binnenvaartschipper een schadeloosstelling tegemoet kan zien an f 103.738,48 excl. rente sinds 7 december 2018

Het klopt dat de binnenvaartschipper een schadeloosstelling heeft ontvangen van € 103.738,48 (exclusief rente).

2 Wanneer heeft de rechter dit vonnis gedaan en wat is daarop de reactie van uw college?

De rechter heeft op 16 december 2020 vonnis gesproken en het college heeft de uitspraak voor kennisgeving aangenomen.

3 In het bericht wordt aangegeven dat zowel de gemeente en ND Security verantwoordelijk waren voor het te snel sluiten van de Spoorbrug. In hoeverre kan de gemeente de schade verhalen op ND Security?

De schadevergoeding aan de binnenvaartschipper (zoals aangegeven in vraag 1) is in het geheel betaald door de verzekeraar van de gemeente Maassluis. De proceskosten van de binnenvaartschipper zijn betaald door ND Security.

4 Welke afspraken heeft u toentertijd gemaakt bij het inhuren van ND Security voor het openen en sluiten van bruggen? Staan daar ook bepalingen in over eventuele schade die ontstaat door niet juist uitvoeren van de aan ND Security opgedragen taken?

Met ND Security zijn afspraken gemaakt over het bedienen van de bruggen in de buitenhaven. Er zijn geen nadere afspraken gemaakt over eventuele schade ontstaan door het niet juist uitvoeren van opgedragen taken.

5 Door de wethouder is naar aanleiding van vragen na dit incident in de commissie aangegeven dat de medewerkers van ND Security die de brug bedienden over de nodigde certificaten/opleidingen beschikten om een brug te bedienen. Was dit ook zo bij de betrokken medewerker die op 7 december 2018 de brug bediende?

Ja.

6 Kunt u ons informeren hoe op dit moment de bediening van de bruggen in de Haven is geregeld. Inmiddels zijn wij twee jaar verder en hebben we ook al een incident mogen meemaken met de Lijndraaiersbrug, die bediend wordt door vrijwilligers van de Stichting Monstersche Sluis en welke dooreen constructiefout plotsklaps naar beneden kwam.

Bediening van de Lijndraaiersbrug door de vrijwilligers van de Stichting Monstersche Sluis geschiedt op basis van een brugbedienings-overeenkomst tussen de gemeente Maassluis en de Stichting. De Stichting Monstersche Sluis (en haar vrijwilligers) is daartoe meeverzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente Maassluis.

De Koepaardbrug, Koppeibrug en de Spoorbrug worden uitsluitend bediend door de 2 medewerkers van de gemeente Maassluis en 2 direct door de gemeente Maassluis ingehuurde vaste ZZP’ers. Deze ZZP’ers zijn ook meeverzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente Maassluis.

7 Is inmiddels al bekend hoe het zit met de schadeafhandeling van het herstel van de Lijndraaiersbrug?  Op wie kunnen de kosten daarvan worden verhaald?

Er is gesproken met de betrokken partijen. De uitkomsten van de gesprekken worden op dit moment verder uitgewerkt. Zodra er een finale uitkomst is zullen we de Raad daarover zo spoedig mogelijk informeren.

8 In geval van een mogelijk incident, welke afspraken zijn gemaakt met de Stichting Monstersche Sluis en hoe wordt omgegaan met de verantwoordelijkheid bij mogelijke schade die kan ontstaan bij het bedienen van de lijndraaiersbrug of de bediening van de Monstersche Sluis.

De Monstersche Sluis is niet in eigendom van de gemeente Maassluis, maar van de Stichting Monstersche Sluis. Schade bij de bediening van de Monstersche Sluis door vrijwilligers van de Stichting Monstersche Sluis is voor rekening van de Stichting Monstersche Sluis.

Schade bij bediening van de Lijndraaiersbrug door vrijwilligers van de Stichting Monstersche Sluis is voor rekening van de gemeente Maassluis, op grond van de bedieningsovereenkomst tussen de gemeente Maassluis en de Stichting Monstersche Sluis. Deze schades zijn verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente Maassluis.


In september had D66 reeds veel vragen over dit probleem gesteld.

D66 – schade aan Monstersche Sluis en Schansbrug

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt