MAASSLUIS | De fractie van het Forum voor Maassluis heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art. 51 R.v.O. over De Vliet en De Vloot.

Het college heeft de vragen van FvM als volgt beantwoord.

1. Tijdens Koningsdag op vrijdag 27 april j. l. waren de ontmoetingsruimten van zowel “De Vliet “ als “De Vloot” de gehele dag gesloten terwijl er wel voldoende vrijwilligers waren om deze te bemensen, echter de begeleiding vanuit SeniorenWelzijn ontbrak omdat men daar oordeelde dat op dat soort dagen eigenlijk iedereen vrij moest zijn. Was dit u bekend en wat is uw oordeel daarover aangezien ouderenzorg toch hoog in het vaandel staat?

Dit was niet bij ons bekend. Wij stimuleren ontmoeting binnen Maassluis en hebben het beheer van de ontmoetingsruimten uitbesteed aan Seniorenwelzijn. Uit navraag bij Seniorenwelzijn is ons gebleken dat er onvoldoende vrijwilligers beschikbaar waren om activiteiten te bieden en de ruimten open te houden. Daarnaast geven vrijwilligers van Seniorenwelzijn aan dat de ontmoetingsruimten al jaren dicht zijn op vaste feestdagen. Dit komt omdat er vrijwel geen animo is om de ruimte te bezoeken. Daarnaast willen de vrijwilligers ook graag deze feestdagen in eigen kring vieren.

2. Het is ons ter ore gekomen dat deze zelfde constructie ook gaat plaatsvinden op Hemelvaartsdag 10 mei en wij vragen ons ook af wat er gaat gebeuren met de openstelling van de ontmoetingsruimten op Bevrijdingsdag 5 mei en de eerste en tweede Pinksterdag op 20/21 mei. Wat is hierover uw mening?

Wij hebben navraag gedaan bij Seniorenwelzijn en de ontmoetingsruimte van de Vloot was tijdens Hemelvaartsdag (’s middags) open (zoals bericht via de mail van de griffie van woensdag 9 mei) en zal tijdens tweede Pinksterdag open zijn.

3. Daarnaast hebben wij begrepen dat de Overleg Commissie al meer dan een jaar niet meer bestaat, terwijl er wel een jaarlijkse subsidie hiervoor door de gemeente Maassluis verstrekt wordt. Wordt deze subsidie nog steeds verstrekt en controleert de gemeente wat er nu met deze subsidie gebeurt? Kunt u ons daar na onderzoek over inlichten?

Er wordt een algemene subsidie verstrekt aan Seniorenwelzijn. De Overleg Commissie wordt niet specifiek benoemd in de subsidieaanvraag. De wijze van organisatie is, bijvoorbeeld in een Overleg Commissie, is aan de professionaliteit van Seniorenwelzijn. Na afloop van het subsidiejaar dient Seniorenwelzijn een verantwoording aan te leveren waarin het afgelopen jaar wordt beschreven.

4. Als deze wijze van omgaan met ouderen de opmaat gaat worden naar de toekomst en zeker met de nog te bouwen nieuwe “De Vliet” en bijbehorende ontmoetingsruimte in het verschiet maken wij ons grote zorgen en deelt u onze mening?

Nee, we delen deze mening niet. Conform afspraak wordt voor de ‘nieuwe Vliet’ met de gebruikers overleg gevoerd over de nieuwe ruimte. U wordt hier later dit jaar over geïnformeerd.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

4 Reacties

 1. tlpeter
  23 mei 2018 at 20:36

  Jammer dat Seniorenwelzijn de eigen vrijwilligers niet kent, niet weet wanneer ze beschikbaar willen zijn!

 2. Dick.Pasterkamp.
  21 mei 2018 at 23:29

  De Antwoorden van het College zijn bezijden de waarheid, de toenmalige wethouder was op de hoogte van het gebeuren,er waren vrijwilligers die wel wilden werken. waarom was het O.C wel open op Hemelvaartdag en tweede Pinksterdag toen waren er ineens wel vrijwilligers beschikbaar en niet op Koningsdag onzin. En het antwoord er komt niemand is ten delen waar,maar je moet op Koningsdag wel wat organiseren, doe wat voor de ouderen.

  D.P

 3. Kees de Groot
  21 mei 2018 at 21:25

  Wordt tijd dat men beseft dat zorg en vrijetijdsbesteding een belangrijk sociaal onderdeel van het leven is, met andere woorden, het gaat ons allemaal aan wat er maatschappelijk gebeurt en dat we moeten ” meewerken ” om het gangbaar te houden door middel van vrijwilligerswerk. Een taak die net zo vast moet komen te staan als het betalen van belasting, Iedereen moet er aan meewerken of men nu wilt of niet. Heb je een ouder die in een zorginstelling zit, dan moeten er uren vrijwillig beschikbaar worden gesteld om mee te werken de tijd daar voor die mensen leuk en dragelijk te maken. Kan men aantonen dat men zich al maatschappelijk beschikbaar stelt dmv vrijwilligerswerk elders (in belangrijke mate) dan kan men vrijgesteld worden, doet men niets voor de maatschappij dan ligt er voor hen een mooie taak om uren te maken op die belangrijke momenten dat het wenselijk is om voor ouderen te zorgen.

 4. Aad Rieken
  21 mei 2018 at 13:49

  “Za(a)lig Pinksteren!”