MAASSLUIS |Sinds een aantal jaar heeft Argos Zorggroep een meerderheid in het bestuur van de stichting Seniorenwelzijn (SW). In december 2016 zijn wij namens het bestuur van SW geïnformeerd dat het voornemen bestaat om te verkennen of stichting Seniorenwelzijn onder te brengen is bij Stichting onder een dak (Stoed). De reden hiervan is dat de Argos Zorggroep gegeven haar strategische ontwikkelingen het inzicht verkregen heeft dat de activiteiten van SW niet tot de kerntaken van Argos behoren.

Voor de goede orde: het betrof een mededeling dat hiertoe een oriëntatie werd opgestart.

Het college van B&W heeft de vragen van de VSP fractie beantwoord

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

  1. Dick.Pasterkamp
    15 mei 2017 at 11:28

    Beste Mevr: Dat kan een taak van uw partij worden om dat uit te zoeken,als uw partij een zetel behaalt.

  2. bea scheurwater
    13 mei 2017 at 13:37

    dat de Argos Zorggroep gegeven haar strategische ontwikkelingen het inzicht verkregen heeft dat de activiteiten van SW niet tot de kerntaken van Argos behoren Zo dan strategische ontwikkelingen, Of gewoon verschil van inzicht of uit elkaar gegroeid of het ging niet meer, nieuwe wegen gezocht