Gedrag mbt vuilcontainers geplaatst in de Tollensstraat

MAASSLUIS | Naar aanleiding van berichten over vertraging in de plannen voor Sluispolder West en een schrijven van de voorzitter van de bewonerscommissie Jan Luykenstraat/Da Costaplein waarin hij de raad op die vertraging wijst, stelt de PvdA vragen aan het college. Daarnaast wordt ook het probleem met de reeds vaker op Maassluis.Nu gesignaleerde vuilcontainers aan B&W voorgelegd.

Over de vertraging

  1. Klopt het dat er vertraging van ‘enkele maanden’ is ontstaan in de herstructurering van Sluispolder West?
  2. Klopt het dat ‘de gemeente hierbij vertraging heeft opgelopen’, en dat het aan de bestemmingsplanprocedure ligt, zoals Maasdelta aan haar bewoners schrijft?
  3. Kloppen de uitspraken van uw woordvoerder in het AD “Verschillende zaken hebben in de voorbereiding voor vertraging gezorgd.” Welke zaken zijn dat, waarom is die vertraging ontstaan?
  4. Klopt het dat Maasdelta wel degelijk een sloopbesluit kan nemen en kan beginnen met het uitverhuizen van de huidige bewoners van de te slopen woningen? Er kan immers pas worden gebouwd zodra er een nieuw bestemmingsplan is vastgesteld, maar het uitverhuizen en daarna het slopen en bouwrijp maken kost immers ook vaak een flinke tijd. Zo ja, waarom doet Maasdelta dit niet?
  5. We hebben een brief van Maasdelta in handen gekregen waarin ze schrijft dat er in plaats van de huidige 4 rijtjes van 5 woningen straks 4 rijtjes van 7 woningen worden gerealiseerd.
    Hoe verhoudt zich dat tot het door de raad op 8 juli 2014 vastgestelde ‘richtinggevend kader Sluispolder-West en Vlietlocatie e.o’? Hoe verhoudt deze stijging van het aantal koopwoningen zich tot de afgesproken verhouding tussen de aantallen goedkope huur, middeldure huur en duurdere (koop) woningen?

Over Mgr. W.M. Bekkerslaan

  1. Onlangs ontvingen wij ook klachten van bewoners rondom de Mgr Bekkerslaan, waar nu veel mensen uit en naartoe verhuizen. De klachten gaan over de vuilcontainers die achter de flat staan: daar wordt vanaf de balkons van de leeg te verhuizen flats regelmatig afval ingeworpen. Afval valt er ook naast, maar het hangt daardoor ook in de bomen achter de flat!

Bewoners vragen zich af waarom de vuilcontainers onverlicht, zonder reflectoren, vrij verrijdbaar op de openbare weg staan? Wilt u er voor zorgen dat deze containers voortaan de voorkant van de flat staan en daar ook op slot worden gezet, zodat ze niet kunnen worden verplaatst? Wilt u ervoor zorgen dat de bewoners instructies krijgen dat ze niet vuilnis vanaf het balkon naar beneden gooien?

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt