Solleveld laat wethouder niet helemaal wegkomen met mistige antwoorden

MAASSLUIS | Komt het ooit goed met de Koningshof. Raadsleden uit de oppositiepartijen die de gekozen koers toch al niet zo zien zitten, waren openlijk geërgerd over de gang van zaken. Vorige week werd wethouder Pleijsier bevraagd in het persoverleg hoe het ervoor stond met de Koningshof, er zou immers concrete informatie komen voor de raad. De wethouder wilde kennelijk open kaart spelen en niet mistig zijn zoals voorgangers. Hij vergat daarbij dat hij de raad nog helemaal niet had geïnformeerd.  En dát was de toezegging die hijzelf met nadruk aan de raad had gedaan.

De berichtgeving die vervolgens in het AD verscheen, wekte grote wrevel en verwondering bij alle partijen. Alleen D66 en CDA onthielden zich van kritische vragen.

Erna te Spenke (VVD) vroeg of het klopt dat er een procesbegeleider komt en waarom de raad niet was geïnformeerd. Er zou immers in januari nader duidelijkheid aan de raad worden geboden.Ton Luijendijk (VSP) vond het hoogst vreemd dat de raad ter elfder uren pas met een raadsconsultatiebrief op de hoogte is gesteld. Sjoerd Kuiper (PvdA) wil weten waarom het zo lang duurt; hij kreeg echter geen antwoord op deze vraag. Hij  wilde weten wat de concrete planning is voor de uitwerking van de alternatieven 4 / 5  en wanneer de definitieve resultaten bekend zijn.

Aad Solleveld (MB) was nog het meest duidelijk in zijn kritiek;

Ik krijg van alle kanten informatie maar pas in laatste instantie  van de portefeuillehouder Waar komt de conclusie van het AD vandaan dat er sprake zou zijn van een te benoemen procesbegeleider die ook de programmering gaat doet. Hoe kan dat een onafhankelijker begeleider zijn? En wat gaat deze persoon kosten? Onafhankelijker begeleiders zijn immers vaak duur.

Wethouder Pleijsier dacht eerst even na alvorens hij antwoord gaf. Hij deed het geheel af met:

“Het AD heeft het niet goed geformuleerd, de raadsconsultatiebrief is correct. Daarin staan de nemen vervolgstappen zoals de procesbegeleider die met diverse enthousiaste  partijen de programmaraad en de koningshof gaat overleggen. Deze zal ook verkennen wat de totale programmering zou kunnen zijn en welke kosten er dan mee gemoeid zijn. Ik betreur de onjuiste weergave waardoor de huidige commotie is ontstaan.”

John Dolstra (CU) stelde de vraag waarom de wethouder de media had gezocht met deze informatie. De wethouder beantwoordde deze vraag niet.  Erna te Spenke (VVD) benadrukte dat communicatie in de juiste volgorde met de juiste partijen in dit dossier dringend gewenst is. Waarom werd de raad totaal vergeten op dit punt? Ook deze vraag bleef onbeantwoord.

Sjoerd Kuiper (PvdA) stelde dat het positief is dat er nu veel energie is maar dat het zo wéér september is en dat de Koningshof snel duidelijkheid nodig heeft over de nieuwe koers. We moeten het dossier kunnen afsluiten en vaart maken voorwaarts.

Aad Solleveld (MB) herhaalde zijn vraag hoeveel de procesbegeleider en/of programmamanager gaat kosten.  De wethouder herhaalde slechts dat hij dat beeld betreurde, dat  het een  misverstand was en verwees weer naar de consultatiebrief. Solleveld liet zich niet afschepen en vroeg nogmaals “Hoezo kost deze begeleider geen geld?”

De wethouder antwoordde behoedzaam, maar mistig “dat de kosten via andere kanalen lopen qua verantwoording”.

Solleveld besloot met “Deze persoon kost geld. U bent aan het Boekhouden! Vertel ons toch gewoon hoeveel dat is”

Ook deze vraag werd niet beantwoord.

Zoals een toeschouwer zei: “Over communicatie vanuit de gemeente is al zo vaak gezegd denk om de kloof tussen u  en de burger, nu is er ook al sprake van een kloof richting de raad”

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

10 Reacties

 1. tlpeter
  3 februari 2017 at 14:20

  Reactie van een deskundige blijft uit.
  B&W en raadsleden lezen waarschijnlijk Maassluis.nu niet, of zijn ze niet deskundig?
  Hoor graag van de deskundigen of voorstaande juist is of dat ik de plank mis sla.

 2. Dick.Pasterkamp.
  1 februari 2017 at 12:04

  Een slappe vertoning weer van de wethouder. ook een slappe vertoning van de raad je laat toch een wethouder die geen antwoord geeft op vragen van de raad zou niet wegkomen, dit geeft de verhoudingen in de raad goed weer: elkaar de handen boven het hoofd houden. DE oppositie blaast: de coalitie die het wel met de oppositie eens is zwijgt. De wethouder heeft zich een dossier laten toe dichten waar hij niet geschikt voor is, zijn collega lachen zich blauw Ha die Kees die is de klos vervolg over 14 dagen Kees je hoef je borst niet nat te maken het zal wel weer mee vallen. Of het CDA moet zeggen Kees op zouten het is genoeg geweest.

 3. bea scheurwater
  1 februari 2017 at 11:33

  Je zet Maassluis en de Koningshof wel weer op de kaart, dat wel natuurlijk

 4. tlpeter
  1 februari 2017 at 11:30

  Hoe kan een wethouder weg komen, met het niet beantwoorden van vragen gesteld door raadsleden.
  Hier blijkt weer dat politiek geen exact vak is. Ja c.q. Nee en duidelijkheid wordt bijna nooit gegeven.
  Meestal een mistig verhaal, of zoals nu gewoon geen antwoord.
  Zegt dit iets over de kwaliteit van onze raadsleden, of van het politieke bestel.
  Wellicht is de tijd tot de verkiezingen te kort om een 3e wethouder te slachtofferen!
  Hans
  Het CDA blijft stil omdat de politiek niet gaat om het Maassluis belang maar om het PARTIJ belang
  Hoor graag van de deskundigen of voorstaande juist is of dat ik de plank mis sla.

  • bea scheurwater
   1 februari 2017 at 11:36

   hear hear, meer dualiteit in de raad kan geen kwaad. De raad mag/kan/moet zelfs de besluiten nemen, sturing geven aan de uitvoerende en ook OPTREDEN indien nodig.

 5. Aad Rieken
  1 februari 2017 at 08:34

  ”Procesbegeleider!”

  Waar Gaat Het Om!

 6. Aad Rieken
  31 januari 2017 at 23:55

  ”Raad-pr-Aatje!”
  —BEE & WEE—

  In De Raad Weet Aad Daar Wel Raad Mee
  daar gaat Aad met Pleijsier laat door zee!!

 7. 31 januari 2017 at 23:05

  Een betere samenvatting waarom ik nooit de politiek in bent gegaan is er niet.

 8. Hans van der Burg
  31 januari 2017 at 22:22

  Het is niet de zwaarte van het dossier Koningshof waar men zich op heeft verkeken, maar de zwakte van de wethouder wat hier naar boven komt. Dat het CDA enige stilte in acht heeft genomen zegt volgens mij dan ook genoeg.