MAASSLUIS | De fractie van de CDA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art. 51 R.v.O. over het leegstaande politiebureau Westlandseweg. 


Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

1. Wie is de huidige eigenaar van het gebouw van het oude politiebureau aan de Westlandseweg? En bent u met de eigenaar in gesprek over een nieuwe invulling hiervan?

Het politiebureau aan de Westlandseweg is begin jaren 70 neergezet door, en op kosten van, de gemeente Maassluis voor de toenmalige gemeentepolitie. De gemeentepolitie is op 1 april 1994 overgegaan in de regiopolitie en de gemeente Maassluis heeft het politiebureau “om niet” overgedragen aan de regiopolitie. De gemeente Maassluis hield via de invoeringswet politiewet 1993 een vordering, ter grootte van de boekwaarde van het pand in 1994, op de regiopolitie. De regiopolitie is inmiddels op 1-1-2013 overgegaan in de nationale politie. De wet waarin de vordering was opgenomen is per 14-11-2007 komen te vervallen waardoor de relatie tussen de gemeente Maassluis en de nationale politie formeel is als tussen twee willekeurige partijen. De nationale politie heeft het pand aan de gemeente Maassluis aangeboden tegen marktwaarde. De gemeente Maassluis heeft hier nog geen beslissing op genomen.

2. Wat is het plan van de huidige eigenaar met het gebouw?
Verkopen tegen marktwaarde.

3. Welke visie heeft het college ten aanzien van de invulling van het gebouw?

Wij staan een maatschappelijke bestemming voor.

4. Het gebouw was als politiebureau in gebruik, welke andere functies zijn er volgens bestemmingsplan ook mogelijk? En sluit dat aan bij eventuele mogelijke plannen van de eigenaar of de visie van de gemeente?

Het huidige bestemmingsplan is “maatschappelijk” met plaatselijk de aanduiding “openbare dienstverlening, een politiebureau”. Er zijn geen andere functies mogelijk zonder wijziging van het bestemmingsplan.

5. In hoeverre kan de gemeente als lokale overheid mede bepalen wat er met het gebouw gaat gebeuren?

Zoals hiervoor genoemd is een wijziging van het bestemmingsplan nodig voor een andere functie dan een politiebureau. De gemeente Maassluis is dan ook automatisch betrokken bij een nieuwe functie. Echter, een aanvraag tot wijziging van de huidige bestemming zal door de eigenaar moeten worden gedaan, of door een gebruiker met toestemming van de eigenaar.

6. In 2017 is de leegstandsverordening door de raad vastgesteld, het voormalige politiebureau valt buiten het werkingsgebied. In hoeverre heeft het college nog andere mogelijkheden om langere leegstand dan wel niet-gebruik te voorkomen of te beperken?


De Kapelpolder en daarmee het politiebureau valt momenteel buiten het werkingsgebied van de leegstandsverordening. In het coalitieakkoord 2018-2022 is afgesproken om in te zetten op het van toepassing verklaren van de leegstandsverordening op de hele stad.

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

1 Reactie

  1. Dick van Wassenaar
    23 februari 2019 at 09:12

    Mooi gebouw voor een groot museum, kunst en sleepvaart samen