DELFLAND | De Algemene Waterschapspartij (AWP), PvdA en CU/SGP pleiten voor een verlaging van 10% van de waterschapslasten voor de inwoners. Op 19 november stemt het waterschapsbestuur van Delfland over de verdeling van de kosten van het waterschap.

Nu betalen alle inwoners samen 54% van de waterschapsbegroting en de categorieën Ongebouwd (agrariërs), Gebouwd (bedrijven) en Natuur de resterende 46%.

De belasting is deels gebaseerd op de WOZ-waarde van de woning of het bedrijf.

De AWP, PvdA en CU/SGP stellen voor om de kostentoedeling om te keren: 45% Ingezetenen en 55% voor alle andere belastingcategorieën samen.

► Dat betekent (bijna) 10% lagere waterschapslasten voor inwoners.

“Bedrijven gaan in ons plan iets meer betalen. Maar omdat alle bedrijven jarenlang voordeel hebben gehad van de scheefgroei in WOZ-waarden tussen woningen en bedrijven, is dat een redelijk offer voor het maatschappelijk belang”, zegt Hans Middendorp, fractievoorzitter van de AWP Delfland.

Waterschapslasten gelijk

Bij de vorming van het nieuwe College in 2019 was afgesproken om de lasten voor de inwoners gelijk houden, maar in de praktijk worden bedrijven steeds ontzien ten koste van de inwoners. “Wij willen daarom dat het hoge aandeel in de waterschapslasten dat nu door de inwoners wordt betaald, meer in balans wordt gebracht”.

Het sociaal maatschappelijk gevolg voor de minder draagkrachtige inwoners staat centraal bij AWP, PvdA en CU/SGP. “De verschuiving in de kostentoedeling is vooral in het voordeel van huurders”, zegt Leon Hombergen, fractievoorzitter van de PvdA. “Ook huiseigenaren tot een WOZ-waarde van 500.000 euro gaan er trouwens iets op vooruit”.

“Dit voorstel brengt de verhoudingen tussen de verschillende soorten belastingbetalers meer in balans”, zegt Pieter-Jan Hofman van ChristenUnie/SGP, “en voor de grote groep van inwoners die afhankelijk zijn van bijv. de voedselbank maakt 10% lagere waterschapsbelasting een groot verschil om het hoofd boven water te houden.”

Boeren

Ook stellen AWP, PvdA en CU/SGP voor om de waterschapslasten voor de agrariërs in Delfland niet mee te laten stijgen met de bedrijven. “Er zijn maar 50 boerenbedrijven in Delfland en hun lasten zijn al hoog, Wij willen dit dekken uit een belastingmeevaller van 5,5 miljoen uit 2019, toen de inwoners meer waterschapsbelasting betaalden dan verwacht”, zegt Middendorp. “En mogelijk is er in 2020 weer zo’n meevaller, omdat er steeds meer huizen bijkomen.”

Op 19 november vergadert het waterschapsbestuur van Delfland over de kostentoedeling. U kunt de vergadering digitaal volgen via de website van Delfland. Insprekers kunnen zich vóóraf aanmelden.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt