MAASSLUIS | Tijdens een wijkbezoek aan de Taanschuurpolder kreeg de PvdA Maassluis diverse vragen en klachten van bewoners uit de wijk. Bewoners rond het binnenterrein van Michiel de Ruyterplein  / Wassenaer van Obdamstraat meldden dat zij meer participatie willen in het groenbeheer.

Bewoners constateren dat het groen op het binnenterrein tussen het Michiel de Ruyterplein en het einde van de Wassenaer van Obdamstraat erg hoog is geworden, bewoners willen dat graag zo laag houden als het was, vanwege sociale veiligheid. Klopt het dat er een aanbod ligt van bewoners om het groenbeheer zelf in handen te nemen? Klopt het dat ambtelijk de bewoners is gemeld dat ze dat niet zelf mogen doen? Bent u het met de PvdA eens dat dit soort zelfbeheer juist past in het beleid van het meer betrekken van bewoners, ook via de wijkdeals?
B&W heeft als volgt geantwoord:
Het Michiel de Ruyterplein maakt onderdeel uit van de herstructurering fase 1 (rioolvervanging en herinrichting parkeerlocaties) waarvoor nu aan een voorlopig ontwerp wordt gewerkt op basis van de genoemde wensen en uitgangspunten. Een bewonersvertegenwoordiging is betrokken bij het ontwerptraject. Omdat het ontwerp nog niet vaststaat, kunnen er nog geen afspraken over groenbeheer met bewoners gemaakt worden. Bewonersparticipatie bij de inrichting en beheer van het groen en wijkdeals zal tijdens het ontwerpproces ook zeker aandacht krijgen.

 

 

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt