Hoge bosschages aan het Michiel de Ruyterplein

MAASSLUIS | De PvdA bezoekt regelmatig buurten en wijken in Maassluis om zelf direct met bewoners te spreken over de woon- en leefomgeving en andere onderwerpen die leven inde wijk. De PvdA vindt het belangrijk constant in gesprek te zijn met bewoners. Onlangs brachten zij weer een wijkbezoek aan de Taanschuurpolder en zij hebben veel bewoners gesproken die hun zorgen uitten over hondenpoep, groen onderhoud en de parkeerproblemen in de wijk.

In 2009, 2011 en 2014 stelden we al vragen over vooral het parkeren in de wijk.

Er is sinds die jaren een aantal extra parkeerplaatsen gerealiseerd en werd verdere uitbreiding steeds gekoppeld aan het groot onderhoud dat in de toekomst aan de orde zou zijn. Nu is er sprake van aankomende rioolvervanging in de wijk, maar de PvdA begrijpt dat er nogal terughoudend wordt gereageerd op suggesties van bewoners.


De fractie van de Partij van de Arbeid stelt daarom de volgende vragen aan het college van B&W:

 1. Klopt het dat u werkt aan plannen om in 2017 en 2018 een groot deel van de rioolvervanging in de Taanschuurpolder te doen?
  • Klopt het dat dan de straten toch worden opengehaald om de riolering te vervangen en dat dit dus – ook volgens uw beleid- hèt moment is om de nadere uitbreiding van parkeerplaatsen te realiseren?
  • Klopt het dat bewoners concrete alternatieven ambtelijk hebben aangedragen, maar daarop nog geen (positieve) reactie is gekomen?
 2. Het beleid van de gemeente is dat er zo veel mogelijk integraal wordt aangepakt en het goedkoper is om bij rioolvervanging de straten en stoepen open moeten meteen ook andere aanpassingen tegelijkertijd worden aangepakt.
  • Klopt het dat ambtelijk is aangegeven dat er alleen geld is voor rioolvervanging en niet voor aanpassingen in de parkeersituatie en/of het groen in de wijk?
  • Zo ja, hoe kan dat het antwoord zijn gelet op toezeggingen in de jaren 2009, 2011 en 2014?
  • En hoe strookt dat gelet op het structurele budget voor het oplossen van knelpunten met parkeren?
 3. Bewoners constateren dat het groen op het binnenterrein tussen het Michiel de Ruyterplein en het einde van de Wassenaer van Obdamstraat erg hoog is geworden, bewoners willen dat graag zo laag houden als het was, vanwege sociale veiligheid.
  • Klopt het dat er een aanbod ligt van bewoners om het groenbeheer zelf in handen te nemen?
  • Klopt het dat ambtelijk de bewoners is gemeld dat ze dat niet zelf mogen doen?
  • Bent u het met de PvdA eens dat dit soort zelfbeheer juist past in het beleid van het meer betrekken van bewoners, ook via de wijkdeals?
 4. Bewoners uit de wijk klagen ook over de grote hoeveelheid hondeneigenaren die zich niet houden aan de opruimplicht, vooral in de groenstrook langs de Johan Evertsenlaan.
  • Hoe vaak in de poepzuiger daar afgelopen 2 jaar ingezet?
  • En om geruchten dat de poepzuiger niet meer is ingezet weg te nemen: hoe vaak is de poepzuiger ingezet in de hele stad sinds de invoering van het nieuwe hondenbeleid?
  • Kunt u de poepzuiger ook gericht inzetten langs de Johan Evertsenlaan en daarna ook gericht meer toezicht inzetten?
  • Een aantal bewoners is graag bereid om de handhavers onderdak en koffie te geven, omdat de overtredingen vooral in de vroege ochtend voor werktijd worden begaan.
 5. Bewoners langs Laan 1940-1945 klagen ook over geluidsoverlast.
  • Ziet u nog mogelijkheden om te zorgen dat het geluid beperkt blijft?
  • Vooral het ook echt handhaven van de maximum snelheid zouden de bewoners op prijs stellen. Is dit geen goede plek voor een flitspaal? Ook vanwege de oversteekplaats die midden in de bocht ligt en waar veel wandelaars van en naar het station oversteken lijkt ons dit de veiligheid te bevorderen.
Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

4 Reacties

 1. Aad Rieken
  27 november 2016 at 12:30

  Stop Ellende Diep In Het Riool….,
  Van Maastricht Tot Roodeschool!
  Sla Taanschuur Over Als Symbool,
  Ontzie De Polder Als Aureool!!!

 2. Aad Rieken
  27 november 2016 at 12:10

  ”Maak De Blits Met Flitspaal!”

 3. Aad Rieken
  27 november 2016 at 12:05

  Hou Laag Het Groen,
  Stiekem Zelf Doen!!!

 4. Aad Rieken
  27 november 2016 at 11:49

  ”VERSCHRIKKER!”

  Stront Aan De Knikker,
  Poep Aan Je Schoen.
  Kak Wordt Steeds Dikker,
  Schijt Aan Fatsoen!