MAASSLUIS | Tijdens een wijkbezoek aan de Taanschuurpolder kreeg de PvdA Maassluis diverse vragen en klachten van bewoners uit de wijk. Bewoners meldden dat zij zich onvoldoende geïnformeerd voelen over de plannen rond rioolvervanging en de parkeerproblematiek.

Riolering

 1. Klopt het dat u werkt aan plannen om in 2017 en 2018 een groot deel van de rioolvervanging in de Taanschuurpolder te doen?
 2. Klopt het dat dan de straten toch worden opengehaald om de riolering te vervangen en dat dit dus — ook volgens uw beleid- hèt moment is om de nadere uitbreiding van parkeerplaatsen te realiseren?
 3. Klopt het dat bewoners concrete alternatieven ambtelijk hebben aangedragen, maar daarop nog geen (positieve) reactie is gekomen?

B&W heeft als volgt geantwoord:

 1. De rioolvervanging in Taanschuurpolder gebeurt in vier fasen. In de eerste helft van 2017 zal de eerste fase uitgevoerd worden. De voorbereiding daarvoor loopt. De volgende drie fasen zullen volgens de huidige planning in 2018, 2019 en 2020 uitgevoerd worden.
 2. Een actieve bewonersvertegenwoordiging is betrokken bij het ontwerptraject. Daarmee zijn wensen over o.a. groen en parkeren geïnventariseerd nog voordat er een uitgewerkt plan was gemaakt. Dit is volgens de werkwijze voor participatie bij planvorming uit de Visie Openbare Ruimte.
 3. Met de wensen van de bewoners, kwaliteitsverbetering volgens de Visie Openbare Ruimte en een verbetering van de verkeersstructuur (waaronder de bereikbaarheid voor hulpdiensten), wordt nu een zo realistisch mogelijk voorlopig ontwerp opgesteld. Het voorlopig ontwerp voor fase 1, met een doorkijk naar de volgende fasen, zal ook aan de wijk worden gepresenteerd op een inloop-avond in januari of februari 2017.
Parkeren
 1. Het beleid van de gemeente is dat er zo veel mogelijk integraal wordt aangepakt en het goedkoper is om bij rioolvervanging de straten en stoepen open moeten meteen ook andere aanpassingen tegelijkertijdworden aangepakt. Klopt het dat ambtelijk is aangegeven dat er alleen geld is voor rioolvervanging en niet voor aanpassingen in de parkeersituatie en/of het groen in de wijk?
 2. Zo ja, hoe kan dat het antwoord zijn gelet op toezeggingen in de jaren 2009, 2011 en 2014? En hoe strookt dat gelet op het structurele budget voor het oplossen van knelpunten met parkeren?

B&W heeft als volgt geantwoord:

 1. Na het verzamelen van de bewonerswensen en de bij punt 1 (over riolering) genoemde uitgangspunten, is geconcludeerd dat er een groter inrichtingsplan moet komen dan alleen voor de straatgedeelten waar het riool wordt vervangen. Daarvoor wordt nu een voorlopig ontwerp opgesteld en wordt bij het Uitvoeringsprogramma 2017 onderzocht hoe dit financieel gedekt kan worden.
 2. Het structurele budget voor “knelpunten parkeren” is een geoormerkt budget van € 10.000,– binnen het wegenbudget dat wordt besteed aan knelpunten van beperkte omvang.
Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

 1. Aad Rieken
  26 december 2016 at 12:05

  ”Riool-lering!”
  (journalistiek)