MAASSLUIS | Wethouder Kuijper heeft een voorstel om een voorbereidingsbesluit overbewoning vast te stellen. Dat besluit moet ongewenste ontwikkelingen bij het huisvesten van arbeidsmigranten in woningen voorkomen. Dit voorbereidingsbesluit is genomen in afwachting van een regeling in een paraplubestemmingsplan. Voorwaarde hiervoor is dat binnen één jaar een ontwerp van een paraplubestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.

De wethouder stelt voor te bepalen dat op grond van artikel 3.7 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening het verboden is om het gebruik van de bebouwing binnen de aangewezen gronden te wijzigen ten behoeve van het wonen van meer dan één huishouden.
Daarbij verstaat hij onder

 • wonen: het wonen in een (bedrijfs)woning.
 • woning: een complex van ruimten, dat blijkens zijn indeling en inrichting uitsluitend bestemd is voor de huisvesting van niet meer dan één huishouden, dan wel voor een met een huishouden gelijk te stellen minder traditionele woonvorm.
 • huishouden: één persoon dan wel twee of meer personen die duurzaam met elkaar samenleven, dan wel een  daarmee vergelijkbare samenstelling die gebruikmaken van gezamenlijke voorzieningen,

Tevens wil  hij bepalen dat burgemeester en wethouders bij omgevingsvergunning van het onder 2 genoemde verbod kunnen afwijken, mits is aangetoond dat er een goed woon- en leefklimaat is gegarandeerd en er geen
onevenredige nadelige effecten ontstaan voor de gebruiksmogelijkheden van de aangelegen percelen.

Het voorbereidingsbesluit zal in werking treden één dag na de bekendmaking.


 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

3 Reacties

 1. Marja Gerkema
  16 september 2019 at 20:55

  Goed plan…

 2. L de Bruin
  16 september 2019 at 15:13

  Ik hoop dat het ook gecontroleerd wordt,want anders maak het niets uit.Dan zitten er nog 10 in 1 huis.Die geen gezin zijn.

 3. Yvonne Boeckx
  16 september 2019 at 15:04

  Chapeau! Ik zal eea met belangstelling volgen.