[ advertorial ]


NEDERLAND | We staan aan de vooravond van grote veranderingen waar we lang naar uitgekeken hebben. Veel mensen maken zich zorgen over klimaatverandering en verlies van natuur, die de toekomst van jongeren en onze kinderen bedreigen. We staan op een belangrijk kruispunt in de geschiedenis. Wanneer de politiek samen met burgers de koers verlegt, kunnen we de aarde leefbaar houden voor mens en dier.

Lijsttrekker Esther Ouwehand: “Precies dát is de missie van de Partij voor de Dieren. Wij vinden dat alles wat écht van waarde is bescherming verdient tegen economisch gewin op de korte termijn. We hebben een ecocentrale visie. Daar zijn we uniek in. Kies voor een moedige politiek. Met perspectief voor mens, dier, natuur en milieu waarin idealen centraal staan. Onze idealen, jouw idealen. Wij zijn ervan overtuigd dat het kan,”

Deze verkiezingen zijn de kans van je leven. Nooit eerder stonden zoveel seinen op groen om definitief een einde te maken aan het fossiele denken. Maak van deze crisis een keerpunt. Geef jongeren, onze kinderen en kleinkinderen een duurzame toekomst. Zet de belangen van de planeet en al haar bewoners centraal in al het beleid.

Het volledige verkiezingsprogramma voor de TK2021 onder de noemer:

Plan B

 

De idealen van de Partij:

 • Voorkom nieuwe pandemieën: 75% minder dieren in de veehouderij
 • Dierenrechten in de grondwet, stop de bio-industrie
 • We versterken, vergroten en verbinden de natuur
 • Meer biologische landbouw voor eigen regio
 • Krimp en vergroening luchtvaart; Lelystad Airport gaat niet open
 • Meer en snellere (inter)nationale treinverbindingen
 • Een nieuwe, écht effectieve Klimaatwet
 • Stop biomassa, alleen echt schone energie
 • De vervuiler betaalt door het belasten van vervuilende bedrijven
 • Stop vrijhandelsverdragen zoals CETA en Mercosur
 • Verbod op onverdoofd slachten
 • Ecocide (vernietiging van ecosystemen) wordt strafbaar
 • Hobbyjacht wordt afgeschaft
 • We stoppen met dierproeven
 • Hoger salaris voor de zorg, afschaffen eigen risico
 • Geen leenstelsel voor studenten, maar terugkeer basisbeurs
 • Huren gaan niet langer omhoog, het minimumloon wordt met ruim 40% verhoogd
 • We zetten in op preventie, de basis van goede gezondheidszorg
 • Geen extra bevoegdheden naar Brussel
 • Humaan vluchtelingenbeleid
 • Nederland niet langer een belastingparadijs voor multinationals
 • Meer geld voor kunst, cultuur en erfgoed

 

Ad Management

Ad Management

Advertentie Management Maassluis Nu