Tweede Kamerlid Bruins (ChristenUnie)

MAASSLUIS | Op de verkiezingsmarkt was Tweede Kamerlid Bruins (ChristenUnie) aanwezig en hij voerde diverse gesprekken met inwoners bij de verkiezingskraam van de partij. Naar aanleiding van die gesprekken heeft hij vragen over de geluidswal van inwoners in Maassluis. Het betreft onderstaande vragen aan de minister van Infrastructuur & Waterstaat over ‘Verhoging geluidswal langs A20 bij Maassluis in zicht’.

1. Kent u het bericht ‘Verhoging geluidswal langs A20 bij Maassluis in zicht’ van 8 maart jl. bij WOS, de lokale omroep voor Westland, Maassluis, Midden-Delfland en Hoek van Holland?

2. Bent u ervan op de hoogte dat de bewoners tussen de bomenbuurt en het Kastanjedal enerzijds en de A20 anderzijds al vele jaren een enorme geluidsoverlast te verduren hebben en dat gesprekken tussen de gemeente, de DCMR Milieudienst Rijnmond en Rijkswaterstaat tot nu toe niet tot actie hebben geleid?

3. Bent u ervan op de hoogte dat de geluidsoverlast is toegenomen sinds de maximum snelheid is verhoogd naar 130 km/u?

4. Klopt het dat Rijkswaterstaat van mening is dat de geluidsoverlast binnen de normen blijft en klopt het dat die conclusie is gebaseerd op berekeningen in plaats van metingen.

5. Houden de normberekeningen rekening met de inmiddels hogere maximum snelheid van 130 km/u? Zo nee, waarom niet?

6. Klopt het dat tijdens gesprekken in 2016 tussen de Maassluisse wethouder en Rijkswaterstaat de optie is besproken voor de uitbreiding van de geluidswal, maar dat Rijkswaterstaat aangegeven heeft hier geen heil in te zien? Wat was de reden dat Rijkswaterstaat geen medewerking wil verlenen aan het verminderen van de geluidsoverlast?

7. Wat is volgens u de rol/taak die Rijkswaterstaat heeft in het voorkomen van geluidsoverlast van de A20 voor de bewoners?

8. Klopt het dat Rijkswaterstaat al zeker sinds 2014 bezig is met akoestisch onderzoek en dat dit onderzoek pas in 2020 afgerond zal zijn met een plan van aanpak? Waarom duurt dit zo lang en waarom worden er geen geluidsreducerende maatregelen genomen?

9. Bent u ervan op de hoogte dat bewonersverenigingen en lokale politiek klaar staan om goedkope en duurzame initiatieven te nemen om de geluidsoverlast aan te pakken?

10. Bent u bereid Rijkswaterstaat opdracht te geven mee te denken, mee te werken en zo mogelijk mee te investeren om deze jarenlange, slepende kwestie te helpen oplossen?

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

4 Reacties

 1. Dick Vander Most
  31 maart 2018 at 12:24

  Allereerst complimenten aan de Christen Unie, die deze vragen in de kamer gaat laten stellen!

  Maar….wat een blamage voor het gemeentebestuur.

  Na ruim 30 jaar (!) van tegenwerking,verwijzen naar andere partijen,verschuilen achter ontelbare bureaucratische regels en geen geld, nu DE oplossing:
  Een megalomaan project van vele,vele jaren vol grote, volstrekt onnodige risico’s en overlast.

  De leefomgeving wordt daarmee eerst grondig verwoest en zal opnieuw moeten worden opgebouwd. En dat in een bestaande wijk(en).
  Terwijl, groene, risicoloze, fraaiere oplossingen ruim voorhanden zijn, zoals je op vele plekken langs (rijks) wegen kunt zien.

  Is dit wat de gemeente – na 30 jaar – onder zorgplicht verstaat?

 2. Aad Rieken
  21 maart 2018 at 07:10

  Beste (ik maak me niet) Dick!

  Bij ons appartement is er een geluidswal geplaatst.,
  Wij Horen Niets Meer Van Het Geluid Van De Metro!

 3. tlpeter
  20 maart 2018 at 13:35

  Blijkt dat politieke partijen ineen gemeente geen landelijke aandacht kunnen krijgen voor plaatselijke problemen, of onwil van overheid organen RIJKSWATERSTAAT

 4. Dick.Pasterkamp.
  20 maart 2018 at 12:04

  Nog geen reactie zelfs niet van Aad Rieken dat verbaasd mij wel, maar goed de geluidswal al vele jaren lang heeft dat de aandacht van de politiek het is even niet actueel en dan komt het weer terug,maar er gebeurt niets. De huidige wal is verzakt de geluidsnorm is redelijk zegt Rijkswaterstaat maar zij zijn al 4 jaar bezig met onderzoek en dat duurt nog 2 jaar voordat het eind resultaat bekend is schandalig lang zeker omdat het probleem al land bestaat. Er is in het verleden ook wel eens gemeten met als resultaat de Geluidsnorm werd verhoogd, er werd dus niets gedaan de bewoners van het Kastanjedal weten er alles van met name Bert de Reuver een bewoner van het dal. Maar zelfs hij heeft invloed gehad op het gebeuren, terwijl D66 toch vertegenwoordigt is in Den Haag.
  Geloof mij maar dat bewoners van het Wilgenrijk veel minder last zullen hebben van de A20.