© www.maassluis.nu - Wassilla Hachchi bezoekt Maassluis

AANVULLING 17 augustus 2015:

Het werkbezoek dat D66 Tweede kamer lid Wassila Hachchi woensdag aan Maassluis en omgeving zou brengen moet verplaatst worden naar een andere datum. De reden is dat er woensdag in de Tweede Kamer een hoofdelijke stemming is naar aanleiding van een motie van wantrouwen – ingediend door Geert Wilders – over het nieuwe steunpakket aan Griekenland.

Wassila vond het programma er goed en interessant uitzien en bezoekt de voorgestelde locatie graag op een ander moment alsnog! We houden u op de hoogte.

D66 Tweede Kamerlid Wassilla Hachchi zal op woensdag 19 augustus met een delegatie van de D66-fractie van de provincie Maassluis bezoeken.

Er zal een bezoek worden gebracht aan het tracé waar de Blankenburgtunnel komt te liggen. Zoals bekend is de fractie van D66 tegen de aanleg van deze tunnel en ziet liever dat de Oranjetunnel wordt aangelegd.

De Maassluise fractie is ook niet tevreden met de besteding van de 25 miljoen euro compensatiegelden om o.a. de toename van het geluidsniveau en slechte luchtkwaliteit te voorkomen. Als uitgangspunt is hierbij genomen de situatie in 2012 en een toekomstige situatie in 2032. Uit de rapportage blijkt dat de inwoners van Maassluis rekening moeten houden met een nog hogere geluidsbelasting door de toename van het verkeer door de aanleg van de tunnel.

De 25 miljoen euro die hiervoor is vrijgemaakt is bedoeld om gebruikt te worden om maatregelen te nemen om deze hinder terug te brengen. Echter dit bedrag gaat vooral naar de gemeenten Rozenburg en Vlaardingen en wordt niet gebruikt voor compensatie van de inwoners van Maassluis. Zij ondervinden al  jarenlang overlast van de A20 terwijl ze recht hebben op compenserende maatregelen zodat  geluidsschermen kunnen worden geplaatst. De Maassluise fractie heeft hier al schriftelijke vragen over gesteld aan het college en zal e.e.a. aan de orde stellen tijdens het bezoek van Wassilla Hachchi.

Ook zal een delegatie van het bestuur van de Midden Delfland Vereniging en de Milieufederatie Zuid Holland bij het bezoek aanwezig zijn.

Bert de Reuver van de D66 fractie zal het gezelschap ontvangen en rondleiden.

Wie is Wassilla Hachchi?
Drs. Wassila Hachchi (geboren Rotterdam, 6 januari 1980) is sinds 2010 lid van de Tweede Kamerfractie van D66. Na haar studie bedrijfskunde volgde ze een officiersopleiding bij de Koninklijke Marine. Ze werkte daarna als officier Logistieke Dienst en werd toen ambtenaar op het ministerie van Economische Zaken. Mevrouw Hachchi was hoofd planning en controle bij de Commando Diensten Centra van het ministerie van Defensie. Zij was Jonge Ambtenaar van het Jaar (2007). Als Kamerlid houdt ze zich onder meer bezig met defensie, lucht- en scheepvaart en Koninkrijksrelaties. Verder was zij lid van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt