MAASSLUIS | In antwoord op vragen van de fractie van de VVD over toegenomen verkeersonveiligheid (sluipverkeer en snelheidsovertredingen) op de verlengde Noordvliet heeft het college van B&W gereageerd. Op advies van de politie laat B&W in 2019 aan het begin van het vaarseizoen op de Noordvliet een snelheidsdisplay plaatsen.

De snelheidsdisplay meet het aantal voertuigen en de snelheden die deze voertuigen rijden, op deze manier kunnen wij controleren of er snelheidsovertredingen worden gemaakt en hoeveel overtredingen er worden gemaakt. Omdat de snelheidsdisplay ook de datum/tijd van de metingen bijhoudt kunnen we deze informatie gebruiken om te kijken of het verkeer op de Noordvliet toeneemt als de Lijndraaiersbrug is geopend. Met deze informatie kan de huidige situatie in kaart worden gebracht.

De bewegwijzering en signalering is op dit moment duidelijk genoeg volgens B&W. Er zijn op dit moment geen plannen voor (aanpassing van) de fysieke inrichting van de Noordvliet. Als er uit de tellingen van de snelheidsdisplay blijkt dat het nodig is om maatregelen te nemen, wordt bekeken welke maatregelen er mogelijk zijn. Daarnaast gaat B&W contact opnemen met de bewonerscommissie van de Noordvliet om samen te kijken hoe de verkeersveiligheid te verbeteren.


 

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

3 Reacties

 1. Ronald
  15 januari 2019 at 08:41

  Als de bewonerscommissie van de Noordvliet het inspraakorgaan is voor de bewoners dan zou het fijn zijn als zij de achterban informeren. Het is mij opgevallen dat de gemeente alleen zaken doet met de bewoners commissie terwijl deze commissie niet totaal niet communiceert met de bewoners.

  De brug is niet het probleem en ook de bootjes die aanleggen vormen (mijns inziens) geen probleem voor de bewoners.
  +Sluipverkeer rondom spits en in het weekend zijn een probleem.
  +geen handhaving van het bestemmingsverkeer.
  +parkeervoorzieningen is een groot probleem.
  +hardrijders zijn een probleem (bezorgdiensten van maaltijden).
  +de snelheidsbeperkende maatregelen zijn een aanfluiting (alleen bezorgend verkeer en de vuilniswagens hebben hier last van.
  +verlichting is het probleem de huidige lantarenpalen zijn niet effectief.

  Als de commissie van de Noordvliet zich hier over buigt dan heb je de klachten van 95% van de vliet bewoners te pakken.

  Gemeente doe je ding maar ga niet in op de grillen van 3 commissieleden die niet het algemene Noordvliet belang dienen.

 2. Peter
  23 december 2018 at 16:41

  Het is 1 grote irritatie aan de Noordvliet. Als je al kan parkeren sta je bijna in Maasland, omdat er sommige woningen 2-3 voertuigen hebben staan. En ja, als ik vermoeid uit mijn werk kom en ik kan niet in de buurt van mijn woning parkeren, dan trap Ik het gas maximaal in ja. Krijg allemaal de tering maar. En de eerste die mij er op aan spreekt sla ik bovenop zijn/haar muil.

 3. Dick.Pasterkamp.
  23 december 2018 at 13:27

  Zoals gebruikelijk: niets aan de hand: is de gebruikelijke boodschap.
  Maar wat gaat de VVD nu doen vragen gesteld antwoorden gekregen
  wat nu verder? Het gebeurt al te vaak dat er vragen worden gesteld volgens Artikel 51, de antwoorden vaak onbevredigend maar dan stopt het af gedaan.