Motie van GroenLinks ‘verkeerssituatie sportzaal Sportlaan’ aangenomen

MAASSLUIS | GroenLinks stemde toch in met het raadsvoorstel tot het ‘vaststellen locatie en kredietvoorstel ontwikkeling sportzaal aan de Sportlaan’. De andere motie van de partij om de sportzaal volledig energieneutraal te maken haalde helaas geen meerderheid in de gemeenteraad.

 

Raoul Kleijwegt: “We zijn toch blij dat we de fietsveiligheid van en naar de nieuwe Sportlaan een stapje dichterbij hebben gebracht.”

In de aangenomen motie verzoekt GroenLinks het college “de ontsluiting en de verkeerssituatie het fietsverkeer nadrukkelijk mee te nemen en een zo goed mogelijke én veilige ontsluiting te realiseren voor fietsers”.  Verder komt het groen dat verdwijnt elders terug en kunnen bewoners meepraten over de omgeving van de sportzaal. Ook heeft wethouder Van Der Wees toegezegd de sportzaal zo duurzaam mogelijk te maken.  

Raoul: “Soms is het best lastig te moeten accepteren hetgeen wij willen, namelijk een nieuwe sportzaal op een andere locatie, niet gaat gebeuren. We wisten van tevoren dat een grote meerderheid voor de nieuwe sportzaal op deze locatie is. Daarom hebben we alles op alles gezet om het beste eruit te halen. Door de aangenomen motie hebben we invloed kunnen uitoefenen op het proces.”. Een ander bijkomend voordeel is dat het bouwen van een nieuwe sportzaal nu goedkoper is, omdat er nog gebruik kan worden gemaakt van een oude BTW-regeling. Daarom heeft de partij uiteindelijk toch besloten in te stemmen met de verbeterde versie van een sportzaal aan de Sportlaan.

 


2017

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Dick van Wassenaar
    22 september 2019 at 11:08

    Niet energieneutraal? Mooi voorbeeldfunctie gemist!