MAASSLUIS | Het bewonerscomité ‘Verlengde Noordvliet’ heeft de gemeenteraadsfractie van de VVD benaderd inzake de veiligheid van de bewoners en gebruikers van de (verlengde) Noordvliet. Forse toename van sluipverkeer en bezorgingsdiensten die met veel te hoge snelheid op hun brommers en elektrische fietsen over de Noordvliet rijden, zorgen voor gevaarlijke situaties.

Na de ingebruikname van de Lijndraaiersbrug is de verkeersveiligheid verder afgenomen. Vanaf het Leger des Heils richting Maasland betreft het hier een smalle eenrichtingsweg, met zeer smalle stoep en zonder uitwijkmogelijkheid voor fietsers. Verder betreft het zoals u weet een weg die voor gemotoriseerd verkeer alleen door bestemmingsverkeer gebruikt mag worden.

Door de positieve ontwikkeling van toenemend toerisme en het regelmatig openen van de Lijndraaiersbrug, is de drukte op dit tracé verder toegenomen omdat bestuurders van auto’s en vrachtwagens gebruik maken van de sluiproute bij brug opening.

De Noordvliet wordt al jaren gebruikt voor sluipverkeer, waarbij veelvuldig veel harder wordt gereden dan de toegestane 30 km/per uur. Naast het sluipverkeer is er ook een forse toename van het aantal bezorgingsdiensten die met veel te hoge snelheid op hun brommers en elektrische fietsen over de Noordvliet rijden.

Door de toenemende verkeersbewegingen die veelal met veel te hoge snelheid over de krap bemeten Noordvliet rijden, ontstaan er zeer gevaarlijke verkeerssituaties. Met name voor de bewoners, maar ook voor fietsers en voetgangers die deze route veel gebruiken van en naar het Centrum.  Ook geeft, zeker het zware verkeer en toenemende bezorgdiensten, overlast voor de bewoners. Een aanzienlijk deel van de woningen hebben de status of nominatie van lokale monumenten en de meeste panden zijn niet onderheid en daardoor trilling gevoelig, met kans op schade als gevolg.

De VVD heeft de volgende vragen aan B&W

 1. Is het mogelijk om in overleg met Handhaving en politie de gevaarlijke situaties te verminderend, door meer controle uit te oefenen op sluipverkeer en snelheidsovertredingen?
 2. Is het ook mogelijk om middels duidelijk bewegwijzering en signalering de situatie te verbeteren, zodat het duidelijker wordt dat het hier een route voor bestemmingsverkeer betreft?
 3. Welke plannen heeft u met de fysieke inrichting van dit deel van de Noordvliet, om de gevaarlijke situaties zoals beschreven te verbeteren.
 4. En kunt u binnen redelijke termijn maatregelen nemen om de verkeersveiligheid van met name bewoners, fietsers en wandelaars te verbeteren.
Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

4 Reacties

 1. Dick.Pasterkamp
  16 december 2018 at 09:51

  Er kunnen allerlei aan het verkeer worden op gelegd,maar als er niet gehandhaafd word heeft het zin. Met diversen bewoners van de Noordvliet en de firma Eta-Com hebben wij het voor elkaar gekregen dat het een èènrichtings weg werd, handhaving NUL het verkeer hield zich er niet aan,dat was moeilijk ook ,als men van de P.C.Hooftlaan kwam en rechts af de Noordvliet op is het haast niet mogelijk de verkeers borden te zien je moet op veel dingen letten en je ziet dan de borden over het hoofd. Ik hed de gemeente er vaak op gewezen dat er niet gehandhaafd werd,maar dat had totaal geen zin er werd niets aan gedaan. HANDHAVING DAAR DRAAIT HET OM.

 2. Yvonne Boeckx
  21 november 2018 at 11:58

  Jammer dat de bc verlengde Noordvliet niet samen met de Vertowijk (Lees bcverto )het verkeersprobleem rondom de Lijndraaiersbrug en sluipverkeer in hun straat heeft opgepakt.

  We hadden samen het zelfde belang gediend, namelijk de veiligheid van bewoners, fietsers, wandelaars enz.

  Of er nu wel of niet monumentale panden staan, veiligheid is voor iedereen wenselijk.
  Samen hadden we ook sterker gestaan.

  Al diverse malen is er gesproken met ambtenaren en ook geschreven oa op Maassluis.nu , ook door de BC Verto, over de onveilige situatie richting de lijndraaiersbrug, vanaf de pc hooftlaan en vanaf de lange bonestraat. Maar ook de onveilige situatie wat betreft het afslaande verkeer naar de verlengde Noordvliet.

  Te hoge snelheid…..waarom geen 30 km in de binnenstad??? Onoverzichtelijkheid, onveiligheid, fietsende jeugd over voetpaden aan de linkerzijde (Zweko), slecht zichtbaar zijn van de oversteekplaats, af slaan naar verlengde Noordvliet een uitdaging met grote risico’s, automobilisten die door laagstaande zon het zebrapad niet zien, scheurende auto’s door de bocht vanaf de jumbo, sluipverkeer op de Lijnbaan als de lijndraaiersbrug openstaat, totaal negeren van minimum snelheid op de Lijnbaan, wat dacht je van inhalen op de lange Bonestraat, oversteeklantaarn welke al meer dan 2 jaar kapot is, lantaarnpaal bij jumbo al maanden kapot.
  Zo kunnen we nog wel even doorgaan.

  Maar wat een pracht van een borden om te “waarschuwen” dat de brug weleens open zou kunnen gaan, met heuse stoplichten!

  Plaats stoplichten bij zebrapaden !

  Er is toegezegd aan de BC Verto dat we mee mogen praten en denken over de verkeerssituatie zodra de pc hooftlaan en verlengde langebonestraat op de schop gaat.

  Tot die tijd is het wachten op ongelukken……

 3. Bert van Teffelen
  20 november 2018 at 18:05

  Hebben de schrijvers en de VVD wel eens gedacht aan het feit dat door het alleen toestaan van bestemmingsverkeer de Vertowijk als woonerf al zwaarder wordt belast. Daar geldt dat men stapvoets mag rijden. Ook daar zou gehandhaafd moeten worden.

  • 20 november 2018 at 22:10

   “de schrijvers”… Wie bedoelt u daarmee?