Begroting 2e termijn

MAASSLUIS | Op woensdagavond 8 november is in de gemeenteraad op de tweede avond van het debat over de begroting 2018 door John Dolstra namens de fractie van de ChristenUnie in tweede termijn gereageerd.

De ChristenUnie wil graag verder bouwen aan de weg van vertrouwen door verbinding te leggen en te houden met alle inwoners van Maassluis.

Dit wensen wij ook het college toe.

Klik op een tab om te lezen wat er per onderwerp is gezegd

Samen

Samen
Voorzitter in de eerste termijn komt naar voren dat alle fracties veel goede dingen willen in de stad en dat zien wij als een compliment. Ik loop een aantal reacties langs van onze collega fracties.

Met de VSP en het CDA willen we de komende jaren samen optrekken en bouwen aan een onderhouden en groene stad. Wel nog een vraag aan de VSP. U wilt graag iets anders dan de Argos mobiel, maar wat heeft u dan voorhanden?

Maassluis Belang sprak uit: “Wij betalen steeds meer onze eigen veiligheid. Dit zou door de Nationale overheid betaald moeten worden.” Wij zijn het hiermee eens, maar veel besluiten hierover zijn gemaakt in Den Haag. Een praktische vraag. Hoe wil MB dit gaan regelen? Wij zijn het voor wat betreft het verbeteren van veiligheid en verbeteren en onderhouden van goed fietspaden ook eens. Ook wij delen uw punt dat Stroomopwaarts meer werk moet maken om mensen met bijstandsuitkering direct door te plaatsen naar een baan.

D66 sprak over de klachten die mensen krijgen van houtskool. Ook wij ontvingen die berichten. Het is een gevoelig onderwerp want veel mensen houden in de winteravond van open haardvuur. Maar wij delen uw zorgen en vanuit onze verantwoordelijkheid is het goed om te kijken naar de gezondheidsaspecten van andere inwoners. Wethouder Evers heeft in een reactie op de houtrook motie gezegd dat er een aanpassing zou kunnen komen in de APV. Dat er een koppeling wordt gemaakt tussen stoken en de waarschuwingen van DCMR. We vinden het belangrijk dat dit goed gecommuniceerd wordt met de stad. En is het mogelijk om automatisch meldingen te krijgen van de DCMR wanneer het inderdaad geen stookweer is?

Het CDA wil de administratieve lasten verlichten bij de aanvraag van kleine subsidies en de regels versimpelen met het eenvoudiger maken van sommige vergunningen.

Dat zijn goede punten waar wij achter staan.

De PvdA nam ons mee door de ruimte van de stad met mooie beelden. Camera’s op stationspleinen is wat ons betreft noodzakelijk en een basis voorziening. Wij delen uw zorgen over inhuur derden. Gelukkig stelde de burgemeester ons gerust dat de gemeentewerf een gemeentelijk bedrijf blijft maar wij zijn ook voorstander van instroom van vaste nieuwe mensen die daar dan in dienst komen. Ook delen wij de visie van de PvdA dat bij aannemen van personeel en bij stageplekken er een afspiegeling moet zijn van onze samenleving.

De VVD noemde een waterberging zeer belangrijk. Destijds hadden we in Maassluis ook een waterplan. Wellicht kan de wethouder aangeven wat daarvan nog de stand van zaken is.

Waarde creatie

Waarde creatie

Voorzitter, Een van de belangrijkste drijfveren van mensen is waarde creatie. Economische en sociaal maatschappelijk waarden zie je terugkomen bij onderwerpen in de eerste termijn. Je wilt niet alleen een mooie goed onderhouden stad met de voorzieningen die daarbij passen, maar je wilt ook dat met woorden, het contact en de communicatie met de inwoners blijvend waarde creëert en daarmee het vertrouwen van onze inwoners.

We kennen allemaal mensen zoals Steve Jobs oprichter van Apple en Elon Musk van Espace en de Tesla. Zij creëren producten en diensten. Vergelijk het maar en dan op de Maassluise maat met de bouw van woningen en voorzieningen fietspaden wegen en onderhoud groen in Maassluis.

Daarnaast kunt je ook waarde creëren door woorden en dan denk ik aan ds Martin Luther King. Hij deed een oproep om de mensenrechten te verbeteren in bijzonder voor de AFRO Amerikanen. Zijn woorden inspireerde mensen in de wereld en nog lang daarna sprak men erover. Maar het belangrijkste. Hij gaf mensen die werden gediscrimineerd en achtergesteld weer hoop en toekomst perspectief. Ook de oud president van de VS Ronald Reagan veranderde bij zijn bezoek aan de Berlijnse muur in 1987 de wereld met slechts 4 woorden. Haal die muur hier weg mijnheer Gorbatsjov. Deze meesterzet maakte de verbinding en de contacten tussen mensen in Oost en West Duitsland zonder belemmeringen van verschillende politieke denkbeelden weer mogelijk. Hij gaf daarmee de wereld het vertrouwen in de politiek weer terug.

Integratie

Integratie

Dit brengt mij weer terug in Maassluis waarbij de ChristenUnie het voorbeeld gaf van de grot van Plato en de 2 gescheiden werelden in Maassluis. Wij denken dan aan de stille kant van Maassluis de oudere mensen, alleenstaanden en gezinnen die leven in eenzaamheid, armoede en schulden. Maar zeker ook de kinderen die op achterstand staan of dit ervaren vanwege een beperking en mensen met een immigratie achtergrond die op zijn zoek naar een baan of stageplek. De ChristenUnie vindt het belangrijk en een mooie uitdaging om de verbindingen tussen deze mensen, maar ook verschillende culturen en mensen met een migratieachtergrond in Maassluis dichter bij elkaar brengen en de banden te versterken. Fijn om te horen dat de burgemeester het onderwerp integratie hoog op de agenda heeft staan, maar uw aanpak is voor ons nog te vrijblijvend.

Wij hadden graag gezien dat u met een nota zou instemmen, want een huis bouw je toch ook niet zonder tekening?

Nieuwe Werken

Nieuwe Werken

Wij kijken als ChristenUnie uit naar de positieve effecten in de stad van de nieuwe manier van werken van de gemeente en hebben vertrouwen in onze nieuwe gemeente secretaris. In onze eerste termijn gaven we als voorbeeld van het nieuwe werken de wens van een eigen clublokaal bij wielervereniging. We zijn blij met het antwoord op onze schriftelijke vragen dat op korte termijn het gesprek wordt aangegaan met Staatsbosbeheer. I.v.m. de wens van de wielervereniging voor een eigen clubgebouw aan het parcours.

Maar u heeft nog geen antwoord gegeven op onze vraag of het dan inderdaad Staatsbosbeheer is die toestemming moet geven om daar opstal te plaatsen. Graag uw reactie.

Iedereen

Iedereen

De ChristenUnie vind belangrijk dat iedereen kan meedoen in Maassluis. Ook mensen met een beperking. In onze eerste termijn hebben we aangegeven dat sporten ook voor mensen met een beperking belangrijk is. U geeft aan dat het moeilijk was om de behoefte in beeld te krijgen. En er is besloten om gewoon maar aan de slag te gaan, zoals met de beweegcoach. Dat is goed om te horen.

Twee zaken, wethouder:

Hoe goed weten de inwoners van Maassluis waar ze zich kunnen melden met een vraag over aangepast sporten? Kunt u via de media zoals De Schakel, Facebook, Twitter en gemeentewebsite hier extra aandacht aan geven, opdat u goede input krijgt? Graag uw toezegging daarop.

Op de tweede plaats. Kennelijk hebben wij als ChristenUnie een goed draaiend netwerk in de hele stad. Want zonder enige moeite krijgen wij een beeld van de situatie.

  • “Ik wil graag zwemmen in Dolfijn. Maar ik kan me daar niet omkleden, en in mijn badpak in mijn rolstoel naar huis is ook geen optie.
  • Voor g-voetbal ga ik met de taxi naar Naaldwijk.
  • Dichterbij is G-korfbal in Maasdijk. Daar gaan veel Maassluise jongeren heen. Dat is mooi.
  • Mijn zoon heeft autisme. Voor aangepaste zwemles ga ik naar Rozenburg.
  • Mijn zoon heeft ADHD , in Vlaardingen is er een fantastisch initiatief in Club Extra. Voor kinderen die fysiek of sociaal minder handig zijn. Daar kan hij lekker sporten. Maar het is wel een klus om steeds heen en weer naar Vlaardingen te gaan.
  • Mijn dochter heeft een klasgenootje die motorisch niet zo handig is. Hij doet oefeningen bij de fysiotherapeut en zijn moeder komt helpen tijdens de gymles. Maar wat zou het toch mooi zijn wanneer zo’n kindje ook gewoon naar een club kan.
  • Mijn moeder wordt een dagje ouder maar woont nog op zichzelf. Het zou mooi zijn wanneer ouderen uit de wijk gebruik kunnen maken van sport apparaten in het verzorgingshuis.

Maar u begrijpt. Dit zijn onder andere allemaal mensen die de mogelijkheden hebben om vervoer te regelen naar s-Gravenzande, Rozenburg, Vlaardingen. Hoeveel mensen hebben die mogelijkheden niet?

We zijn blij met de acties die worden ondernomen. Maar willen graag aandacht vragen voor verder behoefteonderzoek en dienen daarom deze motie in:

ONZE MOTIE Sporten voor mensen met een beperking.

Hondenbelasting

Hondenbelasting

Verder zijn we blij met de woorden van de wethouder dat we in februari meer informatie krijgen over de stand van zaken bij de hosting. Verder zijn we net als een aantal andere partijen van mening dat de hondenbelasting kan worden afgeschaft. Wij zullen de ontwikkelingen van de fusie gesprekken bij de bibliotheek kritisch blijven volgen. Zoals in eerste termijn aangegeven moet een fusie vooral de meerwaarde laten zien voor onze inwoners en niet gaan over een verhoging van het eigen vermogen naar 20% terwijl in Maassluis de verordening 5% aangeeft. Ook zien we binnenkort uit naar het subsidie verdeelplan.

Groenonderhoud

Groenonderhoud

Wij hebben aandacht gevraagd voor het onderhoud in de stad. Dank ook voor uw toezegging wethouder om naar de toegankelijkheid voor invaliden bij de oprit Sparrendal gaat kijken. We zijn ook blij met de reactie van de burgemeester over de aanpak van het stadsbedrijf. Het maaien van het gras als voorbeeld in de stad wordt weer in eigen beheer genomen. Daar zijn we heel blij mee burgemeester, wanneer verwacht u resultaat te zien in de stad van de nieuwe aanpak? Want dat is wel goed om te weten. Tot die tijd pleiten we voor extra toezicht op de uitvoering van het uitbestede werk.

ONZE MOTIE: Wij dienen hierbij onze motie onderhoud buitenruimte in.

Wij herhalen hierbij onze definitie van een stabiele gemeente omdat we dit echt belangrijk vinden voor Maassluis. Een stabiele gemeente is een gemeente die haar plannen weet te realiseren. Op tijd volgens de planning en binnen de gestelde financiële kaders.

Voorzieningen

Voorzieningen

Ook hebben wij aandacht gevraagd voor de geluidswal langs de A 20. Goed om van de wethouder te vernemen dat hierin ook stappen worden gemaakt. Ook goed om te horen dat in het masterplan van het Wilgenrijk rekening is gehouden met een school en sportzaal. Wij zouden het om redenen zoals al genoemd in onze eerste termijn over de plek aan de Sportlaan een goed alternatief vinden om daar een sporthal te bouwen en geen sportzaal aan de Sportlaan.

 

 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt