Gemeentelijk Riolering Plan

MAASSLUIS | Wethouder Evers meldt per raadsbrief dat de investeringen van de gemeente achterlopen bij de begroting: “Zoals met het GRP 2014-2018 is onderbouwd, dient er gemiddeld per jaar circa 1.700 meter riool vervangen te worden met een gemiddeld investeringsbedrag van circa € 2,- mln.”

Enkele jaren terug is gerapporteerd dat er door diverse organisatorische en technische omstandigheden, maar ook door andere prioriteiten een achterstand is ontstaan in de investeringsopgave. Daarnaast bevat het saldo 2016 van € 3,5 mln. een restantinvesteringsbedrag voor de periode 2014-2018 van circa € 800.000,- voor de zogeheten wateropgave (afkoppeling, berging etc.).

Mede door enkele organisatorische aanpassingen en inzet van extra tijdelijke capaciteit wordt nu de achterstand stapsgewijs ingelopen; in 2016 is circa € 3,7 mln. aan investeringen (in riolering incl. wateropgave) gerealiseerd.

 

2015 meerjarenplanvoor riolering
Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. A3dR
    4 september 2017 at 10:21

    Wij, wonend in de Hobbemastraat, hebben op 2 februari 2015 een brief van de gemeente Maassluis ontvangen over rioolvervanging in onze wijk.Ruim een jaar later op 26 februari werd beloofd dat de werkzaamheden na de zomervakantie van 2016 zouden plaatsvinden. Als alles gaat zoals nu weer gezegd wordt, gaan de werkzaamheden in oktober 2017 beginnen. Eerst zien en dan geloven.
    Adrie de Raaf