Grote vissterfte Nootdorpse plassen bij Brasserhout

MIDDEN-DELFLAND | Zaterdag 3 oktober rapporteerden sportvissers opnieuw een groot aantal dode vissen als gevolg van baggeren en maaien. De dode vissen lagen deze keer in de Nootdorpse plassen, een kleine veenplas tussen de Tweemolentjesvaart en de woonwijk Brasserhout.

Tussen de resten van gemaaid riet en andere planten dreven vooral grote dode vissen. De sportvissers bevestigden dat er een maaiboot aan het werk is geweest. In ondiep water komen de snijmessen in de modder waar de grote vissen zich in hebben proberen te verstoppen. Ook kan het troebele water zorgen voor een tijdelijke verlaging van de hoeveelheid zuurstof in het water. De sportvissers klagen al langer dat de Nootdorpse plassen en de Delftse Hout moeten worden uitgebaggerd voor een gezonde visstand.

Roekeloos maaien

Opnieuw een incident met vissterfte door ‘roekeloos maaien’ van sloten. De Algemene Waterschapspartij (AWP) heeft, samen met andere partijen, nog geen jaar geleden uitvoerige vragen gesteld aan het College van Delfland. En toen was het ook al het zoveelste incident met dode vissen. Hoe lang gaat dit nog zo door?

Het College antwoordde in 2019 dat vissterfte als gevolg van maaien en baggeren “helaas uitzonderingen” waren. En dat je in de aanbesteding niet kan voorschrijven HOE er gemaaid wordt, bijvoorbeeld alle ondiepe sloten vanaf de kant. De aannemer heeft dus eigenlijk de vrijheid om er “een potje van te maken”. Een boete krijgt hij toch niet en zijn grootste risico is dat het maaicontract niet wordt verlengd.

© AWP

Hoe vaak nog?

De AWP Delfland vindt het onbegrijpelijk. “De aannemer snapt het niet of het kan hem gewoon niet schelen”, zegt Hans Middendorp, fractievoorzitter van de AWP en visbioloog. Het is op dit moment niet bekend of de aannemer in opdracht van de gemeente Delft of het waterschap Delfland werkte. “Maar in beide gevallen kan Delfland het er niet bij laten zitten. Moedwillige verstoring van de natuur is toch verboden?”.

De AWP Delfland hecht grote waarde aan een robuuste waternatuur, en daar wordt ook veel geld aan uitgegeven door Delfland. “De meeste natuurwinst behaal je door voorzichtig te maaien, en niet alles integraal kaal te maken. Delfland wil toch ook dat het goed gaat met de waternatuur?”


© AWP

© AWP

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt