MAASSLUIS | Voor voetgangers en fietsers moet het in het stadshart veilig zijn. Er zijn steeds meer bezoekers van buitenaf zo klonk het dinsdagavond in de gemeenteraad bij monde van fractievoorzitter Jesse de Jong (D66). Wethouder Fred Voskamp deelt weliswaar die mening, maar gaat niet onmiddellijk over tot actie ondanks dat de zomer dé gelegenheid is om te ervaren wat de effecten van een ingreep zijn.

Volgens meerdere gemeenteraadsleden zijn er nu geregeld gevaarlijke situaties. Gemotoriseerd verkeer maakt in de zomer veelvuldig overbodig gebruik van de beide zijden van de Noordvliet. Het zou direct kunnen helpen als er een inrijverbod gedurende de zomer geldt voor gemotoriseerd verkeer. Bestemmingsverkeer en bewoners moeten  uiteraard wel toegang houden.

© HvZande

© HvZande

[redactie] Aangezien er op de Noordvliet steeds minder middenstand is gevestigd, gaat het ons inziens dus voornamelijk om bewoners, nauwelijks om bestemmingsverkeer.

De wethouder zegt toe dat hij komt met een plan van aanpak waarin wordt duidelijk gemaakt hoe het autoverkeer in de binnenstad kan worden beperkt. Hij wil eerst scherp hebben wat er moet worden onderzocht en welke effecten een dergelijke maatregel heeft op het omliggende wegennet. Hij doelt daarmee op extra drukte op andere plekken.

Voskamp wil voor het einde van het jaar zijn plan kunnen presenteren, maar doet geen belofte.


Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema

1 Reactie

  1. Pieter de Bode
    24 juni 2021 at 11:30

    Mee eens dat het veiliger moet worden voor de fietsers. Ik voel mijzelf altijd veiliger in de auto dan op de fiets. Maar de fietsers moeten zich wel aan de verkeersregels houden. De goede daargelaten, maar veel houden zich absoluut niet aan de regels. Fietsen heel vaak op het verkeerde fietspad, geen verlichting en ondanks dat het niet meer mag, met de telefoon in de hand. En als automobilist moet je daar allemaal op anticiperen. DUS HOUD JE ALS FIETSER AAN DE REGELS!! Voor alle verkeersdeelnemers het veiligste.