© www.maassluis.nu - Blankenburgtunnel

Verzoek om zienswijze ontwerp tracé besluit van de Blankenburgtunnel

De fractie van de ChristenUnie Maassluis (CU) heeft de volgende vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders (B&W) over de zienswijze ontwerp tracé besluit van de Blankenburgtunnel.

De CU sluit zich aan bij de vragen van het CDA Maassluis en de aandacht die uitgaat van de fractie van de ChristenUnie Vlaardingen over een fietsverbinding via de Blankenburgtunnel.

Ook de CU vreest dat op termijn de veerdienst tussen Maassluis en Rozenburg zou kunnen komen te vervallen. Gelet daarop is aandacht voor een goede oeververbinding aan de Waterweg belangrijk om ook per fiets te kunnen blijven reizen.

In aansluiting hierop wil de CU graag van het college weten of ze bereid is om een zienswijze “fietsen door de Blankenburgtunnel” in overweging te nemen, eventueel samen met Vlaardingen en Schiedam.

Is B&W bereid om bij Rijkswaterstaat nogmaals de mogelijkheid aan te geven om de tunnel zodanig te maken dat er later een verbinding kan worden gemaakt voor fietsen, scooters en voetgangers?

Is B&W bereid zich maximaal in te zetten voor een goede veerverbinding Maassluis – Rozenburg omdat deze voor de voetgangers, fietsen en langzaam verkeer van groot belang is.

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu