De fracties van CDA Maassluis, PvdA en VVD hebben vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders

Touringcarbedrijf Nooteboom Tours heeft recent de derde kavel aangekocht op De Dijk, het bedrijventerrein in Maassluis. Dit is positief nieuws, gelet de ambitie die het gemeentebestuur heeft ten aanzien van de verkoop van kavels. De verkoop van de kavel en de vestiging van het bedrijf in Maassluis zijn van meerwaarde voor de stad. In de krant meldt het bedrijf dat ze onder meer voor deze locatie heeft gekozen vanwege de goede verbindingen, onder andere via de Laan 1940-1945. De invulling van bedrijventerrein De Dijk vraagt van het College ook bewust om te gaan met de toenemende verkeersdruk op een verkeerskundig ingewikkeld punt, vooral voor de kwetsbare verkeersdeelnemers. Het CDA Maassluis, de PvdA en de VVD hebben bij motie op 1 december 2009 aangedrongen op verkeersmaatregelen en het college nadrukkelijk verzocht rekening te houden met de langzaam verkeer deelnemers op de Vlaardingse Dijk en Julianalaan in relatie tot de invulling van De Dijk en de ontwikkelingen op De Kade. De aanliggende woningen en vanwege de aanwezigheid van scoutingverenigingen en andere de recreatiemogelijkheden in combinatie met de hoge snelheden en het ontbreken van losliggende fietspaden levert onwenselijke situaties op. In het coalitieakkoord is dit punt ook concreet opgenomen: “De verdere ontwikkeling van de Dijk en de Kade maakt infrastructurele aanpassingen noodzakelijk.”.

Graag stellen wij het College in dit verband de volgende vragen:

 • Welke uitwerking heeft u gegeven aan onze motie van 1 december 2009 over dit onderwerp, anders dan een enkele zin in de raadsinformatiebrief eind 2010? Welke maatregelen bent u van plan c.q. bereid te nemen om de veiligheid voor de langzaam verkeersdeelnemers te bevorderen?
 • Wordt bij de verkoop van deze en mogelijke toekomstige kavels ook door het College de mogelijke veranderingen in verkeersintensiteit meegenomen in de acquisitie verkenningen danwel in de gesprekken met de mogelijke partners?
 • Graag verwijzen wij naar het coalitieakkoord; is in kaart wat nodig is in relatie tot de toenemende verkeersintensiteit als gevolg van de vestiging van een vervoersbedrijf, op de Dijk en de ontsluiting naar de laan 1940-1945? Zo nee, waarom niet en wanneer heeft deze gegevens wel in kaart? Zo ja, wordt deze informatie meegewogen en meegenomen in de onderhandeling bij verkoop van kavels aan de Dijk?
 • U bericht ons herhaaldelijk over de aantrekkende interesse in de Dijk en hierover hebben we ook ambities met elkaar afgesproken in het MPG. Op welk moment worden de infrastructurele aanpassingen meegenomen bij de verkoop van kavels? En wanneer acht u deze aanpassingen noodzakelijk?
 • Als uiteindelijke oplossing staat in het coalitieakkoord een nieuwe ontsluiting via de Kade voor zowel de Kade als de Dijk. De ontwikkeling van de Kade is voorlopig nog niet aan de orde, de invulling van de Dijk echter wel. Op welke wijze draagt u zorg voor de realisatie van de afgesproken ambities op het gebied van verkeersintensiteit en verkeersveiligheid op de Prinses Julianalaan en Vlaardingse Dijk?
 • Wij kunnen ons goed voorstellen dat de ombouw van de Hoekse Lijn tot lightrail in 2017 een uitgelezen kans is om de voorzieningen voor het langzaamverkeer te verbeteren, bijvoorbeeld door een fietspad tussen de spoorlijn en de begraafplaats door. Kunt u ons voor de Kadernota informeren over de mogelijkheden en onmogelijkheden die de ombouw kan bieden?

We kijken uit naar uw antwoorden,

De fracties van CDA Maassluis, PvdA en VVD

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

 1. Kees de Groot
  20 februari 2016 at 10:06

  of er goed nagedacht is, aan het toenemen van het verkeer op de Prinses Julianalaan, is nog maar de vraag, leuk al die ideeën langs de waterweg, maar de veiligheid komt het niet ten goede… aangezien er geen oortjes (op en af ritten op de dijk) komen bij de nieuwe tunnel. gaat al het vrachtverkeer gewoon over de laan zeker met de nieuwe metro zal de spoorboom ook vaker dichtgaan… maar goed, ze zullen het uitteraard berekend hebben… maar over nagedacht..?????