Al lezend in de Visie kom je tot de conclusie dat we best veel goede bedrijvigheid in de stad hebben. Maassluis wil een ondernemers vriendelijke stad zijn, en dat lukt ons blijkbaar over het algemeen vrij aardig. Als het publieke bestuur zijn wij verantwoordelijk om de goede condities te scheppen voor de ondernemers.

De gemeente staat voor het ontwikkelen van nieuwe wijken en de renovatie van de oude., een nieuw winkelcentrum, mooie publieke voorzieningen en een goede infrastructuur. Maassluis moet immers aantrekkelijk zijn als vestigingsplaats voor bedrijven en nieuwe bewoners. Wat de Visie beschrijft is wat we willen zijn, en hoe we dat verder willen bereiken.

Is dat dan wel ambitieus genoeg beschreven?
Wij zijn van mening dat wij vooral moeten werken aan het stap voor stap verbeteren en optimaliseren van de voorwaarden. Daar kan en mag natuurlijk ambitie uit spreken maar dan wel zonder dat we een te grote broek aantrekken voor wat betreft de maakbaarheid van de Lokale Economie.

Ambitie

In het korte bestek van dit debat zullen wij ons verder beperken tot wat wij nog missen in de Visie. Op een paar punten is de visie naar onze mening namelijk niet volledig. Zo is er sprake van een sterke oriëntatie op de MVS samenwerking; om (citaat ) “hoger op de prioriteitenlijst van de Metropoolregio te komen”.

Westland komt niet voor
Daar is natuurlijk veel voor te zeggen, we werken immers op veel gebieden al samen, maar onze andere buurgemeente het Westland komt in het stuk niet voor terwijl het een economische reus is met zijn Greenport Cluster. Veel van onze inwoners werken daar en hebben economische banden met die Cluster.

Het lijkt misschien daarom veel betekenend in dit verband dat in de opgenomen SWOT analyse de ligging t.o.v. Westland slechts wordt geschreven onder het kopje “kansen”.

Alsof we ons nu pas beginnen te realiseren “er doet zich daar een kans voor”. Tja…

Wat wij dus willen is een goed onderbouwde visie wat onze positie, rol en uitdaging t.o.v. deze economische cluster is en wat het belang en uitdaging voor onze lokale economie zijn.

Ons inziens een gemiste kans die wat ons betreft alsnog in de Visie behoort te worden opgenomen en uitgewerkt.

Poort of Portal
Ook hebben wij vergeefs gezocht naar een verbinding naar het recreatief zo belangrijke Midden Delfland gebied. Het begrip Poort of Portal naar dit gebied komt in de visie niet voor, terwijl wij er toch op willen mikken dat toeristen Maassluis als opstap en terugkom plaats gebruiken voor een fietstocht door dit gebied. Een belangrijke doelgroep lijkt ons. Het recreatieschap zelf werkt wel met deze begrippen en vermeld Maassluis wel als een Poort. Het lijkt het ons dan ook logisch dat dit alsnog wordt uitgewerkt in de Visie.

Kortom wij vinden deze Visie een goede aanzet.

Wel vragen wij de wethouder de Visie als een dynamisch document verder te actualiseren en genoemde punten daarin mee te nemen. Of dit moet in een aanhangsel of in uitgewerkte vorm in een uitvoeringsdocument, houden we graag open tot na de beantwoording van de Wethouder.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    2 december 2015 at 09:21

    ”MET WESTLAND MEER WELSTAND!”