MAASSLUIS | Op de website maassluis.nu is een ingezonden brief * geplaatst over het schoonhouden van de openbare ruimte. De brief is ondertekend door een bezorgde bewoner, waarvan de naam bij de redactie bekend is. In de brief staat een aantal concrete zaken die de fractie van VSP Maassluis ernstig zorgen baren. Dit heeft met name te maken met de concrete punten die in de brief aan de orde worden gesteld en die de indruk wekken op feiten gebaseerd te zijn.

Tegen die achtergrond heeft de fractie van de VSP Maassluis de volgende vragen conform artikel 51 van het Reglement van Orde.

  1. Is het juist dat het college in de toekomst jaarlijks een bedrag van € 120.000 wil uittrekken voor het opruimen van zwerfvuil en het legen van papierbakken en dat vanuit dat bedrag nog maar 6 medewerkers kunnen worden betaald voor het uitvoeren van deze werkzaamheden?
  2. Indien dit juist is; op grond van welke uitgangspunten en doelstellingen is dit bedrag vastgesteld?
  3. Is het juist dat de werkzaamheden zo worden omschreven van 20% van het zwerfvuil mag blijven liggen en 20% van de papierbakken niet hoeft te worden verwisseld?
  4. Is het de bedoeling dat de elektrovoertuigen van het stadsbedrijf zullen worden vervangen door bakfietsen en zo ja, waarom is voor deze oplossing gekozen?
  5. Deelt het college de conclusie van de briefschrijver dat door onvoldoende personeel en gebrek aan materiaal de kwaliteit van het schoonhouden van onze mooie stad zoals we die tot nu toe ervaren, niet meer kan worden gegarandeerd?
  6. Deelt het college de conclusie van de briefschrijver dat een dergelijke kwaliteitsverbetering niet kan worden toegeschreven aan onwil van medewerkers van het Stadsbedrijf?
Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt